• Imprimeix

Centres, serveis i establiments de salut mental

Els proveïdors del CatSalut de serveis de salut mental han d'acreditar que compleixen uns estàndards de qualitat per poder formar part de la xarxa dels centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya.

Aquesta xarxa garanteix la continuïtat assistencial, l'atenció interdisciplinària i intersectorial amb reinserció a la comunitat, i atén les necessitats dels pacients i de les seves famílies.

Per obtenir el compliment dels estàndards de qualitat, cal seguir els passos següents:

  • Emplenar la sol·licitud de reconeixement de compliment dels estàndards de qualitat per formar part de la xarxa de salut mental.
  • Emplenar el qüestionari dels estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments que formin part d’aquesta xarxa.
  • Adjuntar, per a cadascun dels apartats del qüestionari, la documentació acreditativa que correspongui.
  • Lliurar tota la documentació al CatSalut o a les regions sanitàries.
Data d'actualització:  05.11.2012