• Imprimeix

Centres, serveis i establiments sociosanitaris

Els proveïdors del CatSalut de serveis sociosanitaris han d’acreditar que compleixen uns estàndards de qualitat per poder formar part de la xarxa dels centres, serveis i establiments sociosanitaris d’utilització pública de Catalunya.

Aquesta xarxa garanteix el desplegament gradual i harmònic dels recursos institucionals sociosanitaris i desenvolupa un model d’atenció i d’organització específica per a les persones grans amb malalties cròniques invalidants.

Per obtenir el compliment dels estàndards de qualitat, cal seguir els passos següents:

  • Emplenar la Sol·licitud de reconeixement de compliment dels estàndards de qualitat per formar part de la xarxa sociosanitària.
  • Emplenar el Qüestionari dels estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments que formin part d’aquesta xarxa.
  • Adjuntar, per a cadascun dels apartats del qüestionari, la documentació acreditativa que correspongui.
  • Lliurar tota la documentació al CatSalut o a les regions sanitàries.
Data d'actualització:  05.11.2012