• Imprimeix

Protocols articles E

 • Codi 04 33 00 05 pdf icon [93,19 KB ]
  Coixí de seient antiescares de neoprè de cèl·lules d’aire intercomunicades de tres perfils (alt, mitjà i baix), mitjançant una vàlvula memoritzadora de posició
 • Codi 04 48 21 02 pdf icon [93,21 KB ]
  Pla inclinat regulable en extensió i inclinació per a posició en pron amb control de pelvis, tronc i d’abducció de les extremitats inferiors amb una sèrie de cingles de subjecció.
 • Codi 06 03 06 06 pdf icon [90,58 KB ]
  Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors i laterals, amb un perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters quan no es pugui adaptar un article prefabricat.
 • Codi 06 03 06 10 pdf icon [93,35 KB ]
  Ortesi lumbosacra dinàmica, de teixit amb marc rígid posterolateral interarticulada, a mida.
 • Codi 06 03 06 14 pdf icon [91,07 KB ]
  Ortesi semirígida lumbosacra amb reforços posteriors per eventració o abdomen pèndul amb perímetre abdominal mesurat a nivell de trocànters quan no es pugui adaptar un article prefabricat.
 • Codi 06 03 06 15 pdf icon [90 KB ]
  Ortesi semirígida lumbosacra per al tractament de colostomies i ileostomies amb eventració abdominal i hèrnia quan no es pugui adaptar un article prefabricat.
 • Codi 06 03 06 17 pdf icon [90,56 KB ]
  Ortesi rígida lumbosacra termoplàstica, fora de les mides establertes pel corresponent article estàndard, quan no es pugui adaptar un article prefabricat, previ motlle de guix.
 • Codi 06 03 09 04 pdf icon [91,82 KB ]
  Ortesi semirígida dorsilumbar, a mida.
 • Codi 06 03 09 11 pdf icon [91,03 KB ]
  Ortesi de plàstic de dues densitats per al tractament de malalties neurodegeneratives o paràlisi cerebral fora de les mides establertes pel corresponent article estàndard, previ motlle de guix.
 • Codi 06 03 09 14 pdf icon [92,94 KB ]
  Ortesi dorsolumbar de teixit i marc rígid posterolateral a mida.
 • Codi 06 03 09 19 pdf icon [94,26 KB ]
  Ortesi dorsolumbar bivalva de mòdul prefabricat d'escuma de poliuretà rígida amb espatlleres des del pubis.
 • Codi 06 03 09 28 pdf icon [58,96 KB ]

  Ortesi de mòdul prefabricat de polipropilè, folrada d'escuma i amb coixinets de pressió per al tractament de l'escoliosi lumbar (Boston)

 • Codi 06 03 09 31 pdf icon [91,71 KB ]
  Ortesi de polipropilè monovalva, amb coixinets de pressió per al tractament de l’escoliosi lumbar, a mida previ motlle de guix.
 • Codi 06 03 09 36 pdf icon [92,8 KB ]
  Ortesi dinàmica de correcció de l'escoliosi dorsolumbar alta amb fixació clavicular amb termoplàstic rígid monovalva, compressions a convexitats i obertures a les concavitats, pressió sobre els àpexs de la corba i expansió de les zones còncaves (Chêneau).
 • Codi 06 03 18 06 pdf icon [92,71 KB ]
  Ortesi per al tractament de l'escoliosi o cifosi composta d'una cistella pelviana, una superestructura metàl·lica unida a un anell cervical amb dos recolzaments occipitals i motlle glòtic, plaques correctores segons prescripció (Milwaukee).
 • Codi 06 03 18 08 pdf icon [93,07 KB ]
  Ortesi per al tractament de l'escoliosi, composta de cistella pelviana tipus Barcelona de polipropilè, una superestructura metàl·lica unida a un anell cervical amb dos recolzaments occipitals i motlle glòtic, plaques correctores segons prescripció (Milwaukee).
 • Codi 06 12 09 08 pdf icon [92,92 KB ]
  Ortesi per al control d'inestabilitat de l'articulació del genoll en el sentit mediolateral i anteroposterior amb barres laterals articulades policèntriques, unides a la cuixa i el panxell, amb semicèrcols anteriors o anteroposteriors i corretges de fixació, quan no es pugui adaptar un article prefabricat, a mida previ motlle de guix.
 • Codi 06 12 09 18 pdf icon [92,89 KB ]
  Ortesi per al control d'inestabilitat de l'articulació del genoll en el sentit mediolateral i anteroposterior amb barres laterals articulades policèntriques, unides a la cuixa i el panxell, amb semicèrcols anteriors o anteroposteriors i corretges de fixació.
 • Codi 06 12 09 20 pdf icon [91,46 KB ]
  Ortesi de genoll per a correcció del var o valg amb articulació lateral i/o medial.
 • Codi 06 30 89 01 pdf icon [95,41 KB ]
  Ortesi cranial per a infants de 5 a 18 mesos d’edat per al tractament de les deformitats cranials moderades i severes (plagiocefàlia), a mida.
 • Codi 06 33 90 09 pdf icon [91,68 KB ]
  Calçat ortopèdic, sabates amb alça inclosa fetes a mida sobre un motlle de guix o termoplàstic i forma especial per al pacient, amb deformitat greu del peu (parell).
 • Codi 06 33 90 13 pdf icon [92,94 KB ]
  Calçat ortopèdic, botes altes fins a 14 cm de canya amb alça inclosa, fetes a mida sobre un motlle de guix o termoplàstic i forma especial per al pacient, amb deformitat greu del peu (parell).
 • Codi 12 06 00 05 pdf icon [91,72 KB ]
  Carrutxa infantil d’1 a 6 anys, plegable, amb rodes de 150 mm de diàmetre i alçada graduable de 45 fins a 64 cm.
 • Codi 12 06 00 06 pdf icon [90,9 KB ]
  Caminador graduable en alçada amb seient basculant, control postural de tronc, rodes per interior o exterior i fre.
 • Codi 12 06 00 08 pdf icon [91,18 KB ]
  Caminador anterior o posterior graduable en alçada amb seient abatible i posicionament de braç amb rodes per interior o exterior i fre.
 • Codi 12 06 00 10 pdf icon [91,55 KB ]
  Caminador graduable en alçada amb sistema de suspensió pèlvica ajustable, control postural de tronc, rodes per interior o exterior i fre.
 • Codi 12 21 00 05 pdf icon [95,51 KB ]
  Cadira de rodes infantil de 2 a 12 anys d’edat, de xassís plegable o no, d’alumini, autopropulsable amb rodes inclinades o no, seient d’amplada extensible entre 16 i 36 cm, fondària fins a 40 cm ambreposapeus indepedents o plataforma regulable en alçada i extraïbles o no, i recolzabraços extraïbles.
 • Codi 12 21 00 07 pdf icon [93,36 KB ]
  Cadira de rodes infantil de xassís plegable o desmuntable no autopropulsable amb respatller reclinable, seient basculant mecànic i manual i reposapeus individuals o plataforma regulable en alçada.
 • Codi 12 21 00 09 pdf icon [95,14 KB ]
  Cadira de rodes de xassís basculant amb seient i respatller reclinable individualment, hidràulic i manual, folrat i encoixinat, amb reposacaps, reposapeus i recolzabraços regulable en alçada i extraïbles i amb controls posturals de tronc.
 • Codi 12 21 00 10 pdf icon [98,39 KB ]
  Cadira de rodes semilleugera, de pes inferior a 16 kg, de xassís plegable, autopropulsable, reposapeus regulables en alçada i extraïbles, recolzabraços extraïbles i rodes propulsores extraïbles prement un botó situat en l'eix de la roda (alliberador ràpid) indicat per a lesionats medul·lars de baixa activitat.
 • Codi 12 21 00 15 pdf icon [93,62 KB ]
  Cadira de rodes de propulsió manual i verticalització manual o elèctrica, amb sistema de subjecció de genolls, per a persones amb lesió medul·lar o mielomeningocele.
 • Codi 12 21 00 17 pdf icon [92,45 KB ]
  Cadira de rodes infantil de xassís plegable o desmuntable no autopropulsable amb respatller reclinable i seient fix, rígid encoixinat o entapissat i reposapeus individuals o plataforma regulable en alçada.
 • Codi 12 21 00 21 pdf icon [99,43 KB ]
  Cadira de rodes lleugera d’alumini d’un pes inferior a 16 quilos de xassís rígid o plegable, autopropulsable amb reposapeus individuals o plataforma regulables en alçada, fixes o extraïbles, recolzabraçosextraïbles i roda propulsora extraïble prement un botó situat en l’eix de la roda a mida de l’usuari en amplada del seient, fondària del seient i alçada del respatller, amb graduació de l’eix de propulsió en alçada i fondària i regulació de la forquilla davantera, per a lesionats medul·lars d’alta activitat.
 • Codi 12 21 00 66 pdf icon [92,88 KB ]
  Cadira de rodes d’autopropulsió manual amb palanca propulsora i de direcció, per a la utilització amb un sol braç, dret o esquerre, reposapeus regulables en alçada i extraïbles i recolzabraços extraïbles.
 • Codi 12 21 27 02 pdf icon [96,9 KB ]
  Cadira de rodes amb motor elèctric, direcció elèctrica i bateries de gel de 30 - 40 - 50 Ah, per a pacients amb limitacions funcionals greus de l'aparell locomotor per malaltia, malformació o accident, que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts en el RD 1030/2006. Resten excloses les cadires amb comandament posterior.
 • Codi 12 21 27 03 pdf icon [96,71 KB ]
  Cadira de rodes infantil (de 3 a 12 anys) amb motor elèctric, direcció elèctrica i bateries de gel de 30 - 40 - 50 Ah, per a pacients amb limitacions funcionals greus de l'aparell locomotor per malaltia,malformació o accident, que compleixin tots i cadascun dels requisits establerts en el RD 1030/2006. Resten excloses les cadires amb comandament posterior.
 • Codi 12 24 00 27 pdf icon [90,39 KB ]
  Respatller alt a l’alçada de l’esquena dur i folrat.
 • Codi 12 24 00 28 pdf icon [91,12 KB ]
  Seient dur, folrat, amb sistema de blocatge desmuntable.
 • Codi 12 24 00 31 pdf icon [95,74 KB ]
  Respatller emmotllat a mida per a pacients amb grans discapacitats que presenten alteracions en la pelvis i del raquis i que dificulten la correcta sedestació (patologies de traumatisme cranioencefàlic, paràlisi cerebral o malalties neurodegeneratives avançades) i amb risc de progressió.
 • Codi 12 24 00 33 pdf icon [97,83 KB ]
  Seient complet emmotllat, de sedestació especial, no modular, d’escuma indeformable, de com a mínim 4 o 5 cm de gruix a totes les superfícies de contacte, per adaptar als articles que necessiten de correcció de pelvis amb el codi 12 24 00 68 i/o 12 24 00 31, per a pacients amb patologies de traumatisme cranioencefàlic, paràlisi cerebral o malalties neurodegeneratives avançades.
 • Codi 12 24 00 68 pdf icon [96,57 KB ]
  Xassís de cadira de rodes basculant per adaptar sistemes emmotllats modulars de sedestació especials, per a pacients amb gran discapacitat (patologies de traumatismes cranioencefàlics, paràlisi cerebral o malalties neurodegeneratives avançades).
 • Resolució de 25 de febrer de 2009 pdf icon [164,42 KB ]
  Resolució de 25 de febrer de 2009, per la qual s'aproven els protocols per a la prescripció de determinants articles ortoprotètics inclosos en el Catàleg de prestacions ortoprotètiques
 • Resolució de 12 març 2010 pdf icon [216,48 KB ]

  Resolució de 12 de març de 2010, per la qual s'aproven els protocols per a la prescripció de determinats articles ortoprotètics inclosos en el Catàleg de prestacions ortoprotètiques

Data d'actualització:  03.11.2017