• Imprimeix

Inversions i Pla de Salut. Idees força

El Pla de Salut de Catalunya es el principal instrument de política sanitària i orienta totes les estratègies del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El Pla de Salut és el resultat d’un procés amb una elevada participació de tots els actors rellevants en el sistema de Salut (prop de mil professionals de la salut, directius públics i ciutadans). És un pla per a la reordenació del model assistencial del sistema de salut públic català, amb una decidida orientació a la millora de la eficiència, la equitat, la qualitat i a l’assegurament de la seva sostenibilitat. Aquestes polítiques incideixen de manera important en els criteris que s’utilitzen per configurar el mapa de dispositius assistencials i també en les seves característiques i dimensionament.

En el decurs dels anys 2011 a 2015, els projectes del Pla de salut per a la transformació del model assistencial es focalitzen en:

 • la orientació a la cronicitat,
 • la resolució dels primers nivells assistencials
 • la qualitat en l’alta especialització

Canvi en el model assistencial

En l’àmbit de la política sanitària, el Pla de Salut impulsa un canvi en el model assistencial per potenciar la capacitat de resolució de l’atenció primària, les alternatives a l’hospitalització i l’atenció a través de noves tecnologies. Aquests canvis s’acompanyen d’una disminució de l’atenció hospitalària d’aguts i dels llits de llarga estada.

Un sistema més sostenible

Els projectes establerts han de contribuir a la sostenibilitat del sistema de salut per dues vies:

 • alentiment del creixement de la demanda
  • per un major enfocament en la gestió del risc dels ciutadans des d’abans del moment de la malaltia
  • per l’impuls d’una atenció que asseguri una millor qualitat de vida per més temps
 • utilització més eficient dels recursos del sistema en impulsar en els diferents nivells d’atenció:
  • la integració
  • la racionalització
  • l’ordenació de les activitats i els processos
Data d'actualització:  22.12.2015