Des de la creació del Servei Català de la Salut, una de les seves prioritats ha estat el desplegament i la consolidació d’una xarxa d’infraestructures i d’equipaments sanitaris que han ajudat a donar resposta als principis d’eficiència, qualitat, equitat i proximitat que caracteritzen el nostre sistema nacional de salut.

El disseny i l’arquitectura d’aquests equipaments ha anat evolucionant paral·lelament al procés d’adaptació i transformació del sistema de salut. Avui disposem d’uns centres de qualitat, ben integrats al seu entorn i accessibles al ciutadà, més eficients i sostenibles, que  incorporen les noves tecnologies i en els quals es constata una especial atenció a la seva funcionalitat i a les condicions d’ambient i confort per a usuaris i professionals. D’altra banda, la infraestructura, el continent, s’ha dissenyat per afavorir dos aspectes rellevants: l’accessibilitat als centres i les condicions de confort i funcionalitat, tant per als pacients com per els professionals que hi treballen. Tota la feina abocada al disseny i millora dels centres ha contribuït, indubtablement, a la millora de la qualitat de l’assistència que s’hi presta i a l’accessibilitat d’aquesta al ciutadà.

Els reptes de futur, en els quals ja estem treballant, ens orienten cap a la renovació tecnològica dels equipaments i l’aprofitament de les característiques dels centres per adaptar-los a noves modalitats de prestar l’atenció de salut, cada vegada més integrada i polivalent,  i on també es potencien les dinàmiques pròpies del treball en xarxa, tant  entre els agents de salut com també amb els socials. 

En aquest apartat trobareu un recull d’equipaments finalitzats recentment on es pot apreciar el treball i la motivació demostrats pels molts i diversos actors que contribueixen a afegir valor i a consolidar la qualitat de la nostra xarxa d’equipaments de salut: els professionals sanitaris i els del Departament i CatSalut, els arquitectes i enginyers, i també els gestors i treballadors de les entitats proveïdores i del món local, tots ells desenvolupant un rol destacat en el seu àmbit d’actuació.