• Imprimeix

CAP Josep de Masdevall Terrades

El solar on s’ha construït el CAP Josep de Masdevall Terrades queda delimitat pels carrers Nou i de la Sitja. L’edifici s’ha plantejat com a un únic volum que es situa al límit sud del solar. La peça es planteja com un gran pany d’elements verticals de doble ordre que ordenen i regularitzen les obertures, i on lateralment els testers s’entenen com a elements de tapa uniformes.

El programa de l’edifici s’organitza en quatre plantes: dues sobre rasant corresponents al programa principal i mes públic, i dues sota rasant corresponents a l’àrea tècnica i de personal (planta -1) i aparcament (planta -2). La resta del solar es planteja com una zona enjardinada amb un suau pendent cap a l’edifici sense arribar a contactar, generant així un pati anglès per tal de ventilar naturalment les dues plantes soterrani.

L’accés principal al CAP es situa a la planta baixa, a l’extrem est de l’edifici que dona al carrer Nou. Un espai porxat dona pas a l’àrea d’entrada i recepció: a l’esquerra es troba l’àrea d’atenció continuada, centrat al vestíbul principal, i l’àrea d’espera es troba al costat de l’escala principal. Les consultes es situen al fons de l’espai. A la planta primera dos patis i dos grans finestrals situats als extrems il·luminen la planta, on es disposen consultes de medicina general i odontologia.

A la primera planta sota rasant es situen l’àrea d’educació sanitària, l’àrea d’administració, l’àrea de personal sanitari i l’àrea d’instal·lacions. La segona planta sota rasant es destina a aparcament, al que s’accedeix mitjançant una rampa exterior des del carrer de la Sitja.

El nou Centre d’Atenció Primària de Figueres obrirà les seves portes el proper 2 de juliol, dia en que es tancarà definitivament el centre assistencial de Figueres Sud. Els professionals que hi havia en aquest centre desenvoluparan la seva activitat al nou edifici. La posada en funcionament del nou CAP ha donat l’oportunitat de reorganitzar l’atenció sanitària de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS), que inclou la ciutat de Figueres, Fortià, Riumors, el Far d'Empordà i Vila-Sacra. La cartera de serveis del nou centre serà més àmplia, i és que a part de medicina de família i infermeria, el CAP Dr. Masdevall oferirà també odontologia, extraccions i llevadora.

El canvi més destacat serà la concentració al CAP Dr. Josep Masdevall de tota l’atenció pediàtrica, a partir del dia 9 de juliol. A partir d’aleshores al nou centre es prestarà l’atenció a l’infant d’una manera integral: des de l’època prenatal fins als 14 anys. Aquest canvi comportarà el trasllat de tot l’equip de pediatres i infermeres de pediatria al nou edifici. A partir del setembre s’hi incorporarà la llevadora de l’ASSIR que prestarà l’atenció materno-infantil.

La concentració de la pediatria al CAP Josep de Masdevall Terrades suposarà una millora per a l’atenció a l’infant i adolescent: hi haurà tots els professionals pediatria treballant en equip i en un mateix edifici, es millora l’accessibilitat i la seguretat. En aquest sentit, cal esmentar que al CAP Ernest Lluch la pediatria estava ubicada a la 3a planta i ara estarà a la planta baixa, fet que facilitarà notablement l’accés.

A partir del setembre, quan es disposi de llevadora al CAP, també es millorarà el trànsit dels pacients entre aquest servei i el de pediatria després del part, permetent intervenir precoçment (visites prenatals) en cas de nadons amb complicacions, facilitant el seguiment de les altes precoces i permetent donar una veritable atenció global a la mare i al nadó tant a nivell individual com grupal.

A banda d’aquestes millores, el trasllat de la pediatria al nou centre, deixarà espai alliberat al CAP Ernest Lluch. Aprofitant aquest fet, es reorganitzarà l’atenció en aquest, es podran descongestionar les consultes actuals, algunes de les quals havien de ser compartides, i facilitarà l’organització de les visites.

Per altra banda, el CAP Figueres Sud, situat al carrer Josep Roca i Bros, serà desmantellat. Aquest centre es va posar en marxa l’any 2007 en una construcció prefabricada. Hi havia 9 consultes (6 adults, 2 pediatria i 1 urgències), 1 zona de magatzem, 2 petites sales d’esterilització i una àrea de personal.

Dades del CAP Josep de Masdevall Terrades:

Ubicació: Carrer Nou, número 199
Telèfon: 972 50 23 64

Qui fou el Dr. Josep de Masdevall?

El nou Centre d’Atenció Primària portarà el nom del Dr. Josep de Masdevall Terrades (Figueres 1740 – Trujillo 1801), qui fou un il·lustre metge inventor d’un preparat d’opi per combatre les febres i nomenat inspector d’epidèmies del Principat de Catalunya així com metge de cambra del rei Carles III.

 

Dades bàsiques:

EMPLAÇAMENT

Carrer Nou, 199 Figueres

REDACTOR DEL PROJECTE

Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP

DIRECTOR DE L’OBRA

David Baena i Maria Taltavull, Arquitectes

DIRECTOR D’EXECUCIÓ

Josep Mª Oller (edifici) | Francisco Suárez (urbanització)

CONSTRUCTOR

COMSA, SAU (edifici) | Construccions Fusté (urbanització)

GESTOR DE L’OBRA

Àrea d’Empreses Públiques, Patrimoni i Inversions

Servei Català de la Salut

COORDINACIÓ INTEGRAL DE L’ACTUACIÓ

Àrea d’Empreses Públiques, Patrimoni i Inversions

Servei Català de la Salut

DATA DEL PROJECTE (ANY D’ACABAMENT)

juny 2014

DATA DE L'OBRA (ANYS INICI-ACABAMENT)

Febrer 2016 – juny 2018

SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA

2.916,90 m2  (inclou 818,60 m2 d’aparcament)

PRESSUPOST (OBRA + EQUIPAMENT)

3.843.528,65 € (3.512.795,65 € + 330.733,00 €)

 

Distribució del programa funcional per plantes:

PLANTA SOTERRANI -2

APARCAMENT

PLANTA SOTERRANI -1

ÀREA D’EDUCACIÓ SANITÀRIA, ÀREA ADMINISTRATIVA, ÀREA DE PERSONAL SANITARI, ÀREA D’EMMAGATZEMATGE I ÀREA D’INSTAL·LACIONS

PLANTA BAIXA

ÀREA D’ENTRADA, ÀREA ADMINISTRATIVA, ÀREA DE PEDIATRIA, ÀREA POLIVALENT, ÀREA D’ATENCIÓ CONTINUADA I ÀREA DE SERVEIS

PLANTA PRIMERA

ÀREA DE MEDICINA GENERAL, ÀREA POLIVALENT (ODONTOLOGIA) I ÀREA DE SERVEIS

 

 

Data d'actualització:  03.07.2018