• Imprimeix

Política de cohesió de la Unió Europea i Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020

En relació a la política de cohesió de la Unió Europea

FEDERLa política de cohesió de la Unió Europea és la principal política d’inversió de la Unió Europea. L’Estratègia Europa 2020 “Unió per a la innovació”  és el marc general d’actuació cap a on s’enfoca la política de cohesió europea. La iniciativa d’aquesta estratègia reconeix la importància del mercat de la contractació pública i el seu elevat potencial per impulsar la innovació, així com per a millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis públics.

El seu objectiu és donar suport a la creació d’ocupació, la competitivitat empresarial, el creixement econòmic, el desenvolupament sostenible i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en totes les regions i ciutats de la Unió Europea.

L’estratègia fixa tres models de creixement:

 • Intel·ligent: afavorir una economia basada en el coneixement i la innovació.
 • Sostenible: promoció d’una economia més eficient en l’ús dels recursos, més ecològica i competitiva.
 • Integrador: foment d’una economia amb altes taxes d’ocupació que permeti el desenvolupament de la cohesió social i territorial.

i defineix 11 eixos prioritaris:

 1. Recerca, desenvolupament tecnològic i innovació
 2. Tecnologies de la informació i comunicació (TIC)
 3. Competitivitat per les petites i mitjanes empreses (PIMES)
 4. Canvi cap a una economia baixa en carboni
 5. Adaptació al canvi climàtic i prevenció i gestió de riscos
 6. Protecció ambiental i eficiència dels recursos
 7. Transport sostenible i eliminació d’estrangulaments en infraestructures clau de la xarxa
 8. Ocupació i suport a la mobilitat laboral
 9. Inclusió social i lluita contra la pobresa
 10. Educació, competències i formació continua
 11. Creació de capacitat institucional i eficiència en l'administració pública

, amb la finalitat que la Unió Europea i els seus Estats membres impulsin la creació d’ocupació, la productivitat i la cohesió social.

En relació al Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)

El Programa operatiu (PO) del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 és el full de ruta perquè Catalunya avanci cap a la consecució dels objectius fixats en l'estratègia Europa 2020. En el marc de l'esmentat Programa operatiu, el 4 de febrer de 2014, el Govern va aprovar l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que defineix les prioritats per a les polítiques públiques de R+D+I i les actuacions que tindran el suport del PO FEDER Catalunya 2014-2020.

Aquestes estratègies identifiquen els àmbits prioritaris d’actuació de les polítiques públiques per promoure un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i assolir els objectius Europa 2020.

Els àmbits prioritaris d’actuació són l’ocupació i la formació, la cohesió social, l’economia verda, la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i la internacionalització.

Data d'actualització:  26.04.2018