• Imprimeix

Convocatòria pública de subvencions 2017

FEDEREl CatSalut ha obert una convocatòria pública de subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades al cofinançament de projectes de compra d'innovació impulsats en el marc del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb la finalitat general de promoure la modernització dels serveis assistencials i del funcionament ordinari del sistema públic de salut de Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds és des del 5 d’agost de 2017 fins el 2 de novembre de 2017, inclòs.

Documentació addicional relacionada amb la selecció i justificació dels projectes

  • Relació de projectes acceptats amb atorgament de subvenció (resolució d’atorgament)
  • Plantilla sobre la memòria tècnica i econòmica per a la justificació final de l'actuació (base 15.8, apartat a)
  • Plantilla sobre la memòria tècnica per al seguiment anual de l'actuació (base 15.12)
  • Plantilla per a la temporalització mensual de les hores invertides en cada tasca pel personal en nòmina imputat (base 27.1)

Accés al SIFECAT1420 per presentar la sol·licitud de programació de la compra d’innovació al PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Accés a les sol·licituds per projectes individuals Codi CONVOCATÒRIA SIFECAT: C-SA51-001424-0002

Accés a les sol·licituds per projectes col·laboratius (més d’una entitat proveïdora diferent) Codi CONVOCATÒRIA SIFECAT: C-SA51-001424-0001

Notes importants a tenir en compte en el moment de presentar les sol·licituds:

  1. En el moment de presentar les sol·licituds caldrà informar del codi de CONVOCATÒRIA SIFECAT que correspongui d’acord a si es tracta d’un projecte individual (C-SA51-001424-0002) o col·laboratiu (C-SA51-001424-0001).
  2. En el cas dels projectes col·laboratius, caldrà que cada entitat col·laboradora que participa en el projecte, com a potencial beneficiari de la subvenció, empleni la seva sol·licitud.
  3. En el cas dels projectes col·laboratius, i previ a la presentació de sol·licituds, l’entitat coordinadora del projecte col·laboratiu haurà de donar d’alta una intervenció coordinada al mateix SIFECAT. Ruta d’accés :  Accés Programació > Participació en el PO > Intervenció Coordinada /PECT (dades comuns). Aquest procediment genera un codi d’intervenció coordinada que haurà de ser informat en cadascuna de les sol·licituds que presentin les entitats proveïdores participants del projecte col·laboratiu.

Contacte

Adreça electrònica de contacte: cpi_salut@catsalut.cat

Per a qualsevol dubte en relació amb el SIFECAT, podeu trucar al Centre d'Atenció als Usuaris (CAU), al telèfon 93 622 54 20:

- Dilluns, dimecres i dijous: de 8.00 a 18.00 hores.

- Dimarts: de 8.00 a 19.00 hores.

- Divendres: de 8.00 a 17.00 hores.

Data d'actualització:  26.04.2018