• Imprimeix

Contractació de serveis assistencials

El Servei Català de la Salut té dos mecanismes diferents de contractació de serveis assistencials: la contractació directa i la que fan les entitats proveïdores. 
 

La contractació de serveis

La compra de serveis és l’instrument del CatSalut per tal de dirigir les polítiques i estratègies a través de la contractació amb les entitats proveïdores.

Registre de convenis i contractes

Definició, procediment d'inscripció, accés i normativa reguladora del registre de consulta pública on el CatSalut inscriu els convenis i contractes que estableix per garantir una atenció sanitària de cobertura pública de qualitat.

Perfil del contractant

Accés a tota la informació de l'activitat contractual del Servei Català de la Salut, que es publica a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.