• Imprimeix

La contractació de serveis

La compra de serveis és l’instrument del CatSalut per tal de dirigir les polítiques i estratègies a través de la contractació amb les entitats proveïdores. Els sistemes de contractació i pagament que es defineixen en cada moment, tenen la capacitat d’orientar el model organitzatiu del proveïdors, i el model de relació amb el seu entorn al territori amb l’objectiu de maximitzar els recursos disponibles.

El CatSalut fa efectiva la Cartera de Serveis, amb caràcter general, a través dels centres, serveis i establiments sanitaris integrats en el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), els quals es poden contractar mitjançant els procediments previstos en les normes de contractació de gestió de serveis assistencials.

El Decret 118/2014, de 5 d’agost és la norma específica que actualment regula l’establiment de convenis i contractes de gestió de serveis assistencials i el seu sistema de pagament sobre la contractació i la prestació de serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015.

Els objectius d’aquest nou sistema de contractació i pagament són, entre d’altres:

  • Definir un model més equitatiu d’assignació al territori basat en la morbiditat de la població,
  • reforçar el paper de l’atenció primària,
  • millorar el tractament de les persones amb malalties cròniques,
  • possibilitar la millora de l’eficiència dels centres amb la compra per procés, orientat a resultats de salut,
  • etc.
Data d'actualització:  29.06.2015