• Imprimeix

Farmacoeconomia

La farmacoeconomia és l’avaluació econòmica i l’impacte pressupostari en la política farmacèutica. El CatSalut decideix incorporar-la per donar resposta al creixement sostingut de les necessitats en matèria de prestació farmacèutica i per emmarcar estratègies d’ús racional dels medicaments que permetin seguir assegurant una prestació universal de qualitat i contribuir a la sostenibilitat del sistema sanitari.

Es tracta d’una línia de treball que contribueix a l'objectiu genèric de garantir el dret a la protecció de la salut de la ciutadania de Catalunya, mitjançant les prestacions i els serveis sanitaris de cobertura pública. Pel que fa a la prestació farmacèutica, la finalitat és que tots els ciutadans segueixin tenint accés al medicament que necessitin, quan i on el necessitin en condicions d’efectivitat i seguretat.

Les prioritats en aquesta matèria són:

  • Les revisions sistemàtiques d’estudis sobre avaluacions econòmiques dels principals grups terapèutics.
  • Els estudis d’impacte pressupostari (especialment dels tractaments farmacològics d’alta complexitat).
  • La difusió i seguiment de les recomanacions emeses als professionals sanitaris.
  • L’elaboració d’estudis i propostes que permetin la presa de decisions en l’àrea de finançament.
  • La formació dels professionals sanitaris en aquest àmbit.