• Imprimeix

Política de farmàcia i del medicament

La política farmacèutica i del medicament ha d’abordar-se de forma integral i integrada amb la resta del sistema sanitari i sectors productius, de forma que permeti millorar els resultats en salut, fomentar l’ús racional, segur, eficaç i eficient dels medicaments i promoure la gestió eficient de la prestació farmacèutica, garantint la sostenibilitat i l’accés a la innovació farmacològica.

Amb la implantació d’una política integral i integrada com un projecte estratègic del CatSalut, es vol articular una visió transversal del medicament dins del sistema sanitari, i definir una visió diferent del medicament. Una visió que vagi més allà de la despesa farmacèutica, posant la mirada en el medicament com una inversió en resultats en salut i en un model de col·laboració amb tot el sector sanitari, professionals, gestors, farmàcies, distribuïdors i indústria farmacèutica, en benefici de les persones i de la seva qualitat de vida.

En aquest apartat incloem una sèrie de documents institucionals que presenten aquesta política amb voluntat de transparència i de rendiment de comptes.

Data d'actualització:  17.02.2016