• Imprimeix

Informes de facturació farmacèutica

L'objectiu d'aquesta secció és fer accessible a tothom el coneixement generat sobre la prestació farmacèutica.

Aquests informes contenen una part descriptiva de la facturació en una taula, amb dades comparatives de la despesa del període.

També inclouen informació sobre les receptes i els seus costos. El contingut es completa amb dos gràfics representatius de l’evolució trimestral i mensual.

Aquesta informació ha estat facilitada per la Gerència de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament.

Data d'actualització:  10.01.2019