• Imprimeix

Índex de qualitat de la prescripció farmacèutica (IQF)

Objectiu transversal inclòs en la compra de serveis de l'atenció primària, atenció especialitzada i atenció a la salut mental (no centres de dia)

L'Índex de qualitat de prescripció farmacèutica (IQF) és una eina de la qual es dota al CatSalut per mesurar la dimensió científicotècnica de la qualitat de la prescripció farmacèutica. L’objectiu final de l’IQF és fomentar l’ús dels fàrmacs més cost-efectius i reduir la variabilitat entre els professionals de Catalunya.

L'IQF és una eina de gestió que permet avaluar de manera quantitativa i qualitativa la prescripció farmacològica, identificar les millors pràctiques i realitzar comparacions (benchmarking). Proporciona informació per a la presa de decisions i permet la millora de la qualitat i l'eficiència.

Data d'actualització:  27.08.2018