• Imprimeix

2013

Títol: IX Sessió de Treball de Qualitat de servei percebuda i Transparència
Localització: Sala d’actes del Pavelló docent (planta1). Hospital Universitari Valld’Hebron. Barcelona
Data: 14 de novembre de 2013
Organització: Gerència d’Atenció Ciutadana del CatSalut.

Objectius

Els objectius de la sessió de treball són compartir les experiències de les organitzacions sanitàries públiques en relació amb la millora de qualitat percebuda, com també presentar les sinergies i els procediments de treball envers la relació amb la ciutadania en l’àmbit de la salut, que poden fer possible a curt termini el benchmarking.

Persones destinatàries

La sessió de treball està dirigida a tots els professionals del Servei Català de la Salut (CatSalut), del Departament de Salut i de les entitats proveïdores de serveis sanitaris i sociosanitaris que participen o estan interessats en la millora de la qualitat dels serveis sanitaris.

Documentació

Data d'actualització:  27.09.2013