• Imprimeix

Any 2011

 • Instrucció 06/2011, de 19 de desembre

  Protocol de coordinació entre centres hospitalaris en relació amb tractaments inclosos en el Catàleg de medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria i productes de nutrició artificial i material per a la seva administració, del CatSalut.

 • Instrucció 05/2011, de 15 de desembre

  Despeses ocasionades amb motiu de l’extracció i el trasplantament d’òrgans i teixits.

 • Instrucció 04/2011, de 15 de novembre

  Ordenació i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l'atenció inicial a la persona pacient traumàtica greu.

 • Instrucció 03/2011, de 15 de novembre

  Prescripció i visat del medicament Pradaxa® (davigatran etexilat) en la profilaxi de l'accidental vascular cerebral i de l'embolisme sistèmic en fibril·lació auricular no valvular.

 • Instrucció 02/2011, de 17 d’octubre

  Fons de cohesió sanitària. Assistència sanitària a persones residents derivades entre comunitats autònomes. Sistema d'informació del Fons de cohesió sanitària (SIFCO)

 • Instrucció 01/2011, de 28 de setembre

  Criteris i condicions d’utilització, registre i condicions de provisió i finançament dels medicaments pel CatSalut.