• Imprimeix

Any 2013

 • Instrucció 08/2013, de 30 de desembre

  Aplicació de la prohibició de l’ús, la promoció i la venda de substàncies que poden generar dependència als sistemes electrònics d’administració de nicotina/cigarretes electròniques en els centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT)

 • Resolució, de 2 de desembre de 2013

  Resolució, de 2 de desembre, per la qual s’aprova el procediment de reintegrament excepcional del corresponent import de medicaments i productes sanitaris no inclosos en la prestació de l’Sistema Nacional de Salut i es crea la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut

 • Instrucció 07/2013, de 12 de juliol

  Publicació de convenis subscrits pel Servei Català de la Salut i les corresponents entitats del sector públic de salut

 • Instrucció 06/2013, de 12 de juliol

  Reintegrament de l’import en concepte d’excés d’aportació dels usuaris en la prestació farmacèutica ambulatòria

 • Instrucció 05/2013, de 18 d'abril

  Unitats d’alta especialització (UAE)

 • Instrucció 04/2013, de 18 d'abril

  Actuacions amb relació a la protecció de l’assegurament i la responsabilitat de l’atenció sanitàri a a càrrec del CatSalut.

 • Instrucció 03/2013, de 5 d'abril

  Modificació de la Instrucció 10/2012, Accés a l’assistència sanitària de cobertura pública del CatSalut als ciutadans estrangers empadronats a Catalunya que no tenen la condició d’assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

 • Instrucció 02/2013, de 14 de febrer

  Modificació de les instruccions 08/1995, 04/2003 i 02/2012 del CatSalut

 • Instrucció 01/2013, de 14 de febrer

  Ordenació i configuració del model organitzatiu i dispositius per a l’atenció inicial a la persona pacient amb ictus agut.