• Imprimeix

Any 1999

  • Instrucció 09/1999

    Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració.

  • Instrucció 06/1999

    Procediment per a la prescripció, la dispensació, el seguiment i la facturació deis tractaments efectuats a pacients afectats de fibrosi quística atesos en regim ambulatori