• Imprimeix

Any 2001

Instrucció 04/2001, de 2 de juliol

Procediment de gestió i tramitació de les prestacions ortoprotètiques per a pacients no hospitalitzats.

Entrada en vigor: 2 de juliol de 2001.

Data d'actualització:  02.11.2012