• Imprimeix

Any 2009

 • Instrucció 07/2009, de 23 de novembre

  Criteris i actuacions de millora de la coordinació i continuïtat assistencial, accessibilitat i resolució, i de millora de la continuïtat dels tractaments farmacològics entre atenció primària i atenció especialitzada.

 • Instrucció 06/2009, de 23 de novembre

  Emissió d'informes de l'estat de salut o, si escau, de certificats de l'estat de salut, de les persones usuàries del Servei Català de la Salut per part de professionals sanitaris dels serveis d'atenció primària i d'atenció especialitzada.

 • Instrucció 05/2009, de 14 de juliol

  Implantació de l’atenció podològica a les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques, com a prestació complementària a les prestacions comunes. Decret 28/2009, de 24 de febrer, pel qual es regula l’atenció podològica de les persones diabètiques amb patologies vasculars i neuropàtiques cròniques com a prestació complementària a les prestacions comunes del Sistema Nacional de Salut.

 • Instrucció 04/2009, de 12 de maig

  Sectorització de l'atenció a les persones malaltes amb infart agut de miocardi (IAM) amb elevació del segment ST per tal de portar a terme l'angioplàstia primària.

 • Instrucció 03/2009, de 2 de març

  Actualització de la Instrucció 03/2005 i introdueix modificacions.

 • Instrucció 02/2009, de 2 de març

  Indicacions sobre la necessitat de tramitar la sol·licitud de valoració de la situació de dependència per part de les persones que ingressin als centres sociosanitaris de llarga estada i als centres psiquiàtrics de llarga estada.

 • Instrucció 01/2009, de 2 de febrer

  Signatura electrònica de les prescripcions i identificació automatitzada de la recepta mèdica del Servei Català de la Salut. Procediments i requisits.