Permet la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d'identificació personal (CIP), la gestió i la consulta de les seves dades i l'actualització d'aquestes a les unitats proveïdores de serveis sanitaris. També permet gestionar l'emissió de targetes sanitàries, la localització dels assegurats per àrees bàsiques de salut i l'assignació de la unitat proveïdora d'atenció primària.

Informació relacionada

Permet identificar i gestionar les dades identificatives i administratives de les unitats proveïdores i entitats proveïdores del CatSalut.

Informació relacionada

Identifica els usuaris que tenen pendent una determinada prestació i la data prevista d'intervenció, si és superior a un termini prefixat. Aquesta informació està consolida en una única base de dades a partir de la informació que trameten mensualment les unitats proveïdores, i identifica els diferents terminis de les llistes d'espera de les unitats proveïdores i gestiona la derivació de pacients.

Informació relacionada

Permet fer el seguiment de l'activitat urgent i del nivell d'ocupació dels serveis d'urgències de la xarxa sanitària d'utilització pública, durant els mesos de novembre a abril, per ajudar a determinar si cal activar altres nivells de contractació propis del Pla integral d'urgències de Catalunya. En aquesta aplicació es defineixen els períodes crítics de recollida de dades, les unitats proveïdores sentinelles que declaren durant tot l'any i les unitats proveïdores que declaren només en períodes crítics.

Informació relacionada

Registra les dades de facturació de serveis sanitaris i dóna suport a la seva revisió, en funció de la contractació, l'activitat i el nivell de prestacions. La informació s'obté a partir de les dades que les unitats proveïdores contractades trameten mensualment al CatSalut.

Informació relacionada

Registra la informació de la prescripció i la dispensació de les prestacions d'aparells ortoprotètics reconegudes directament a les oficines de farmàcia o a les ortopèdies.

Informació relacionada

El sistema d'informació de farmàcia inclou el registre d'activitat de farmàcia, el Catàleg de productes farmacèutics i el datamart de prestació farmacèutica.

Informació relacionada

L'aplicació Centres CatSalut permet a la ciutadania consultar els centres i serveis sanitaris públics, els horaris d'atenció i els centres que tenen atenció continuada per si tenen una urgència.

És l'aplicació que permet que una persona conegui el CAP que correspon a una adreça i també on demanar una visita i es visible des dels web i app següents:

Informació relacionada

Data d'actualització:  21.05.2018

Informació relacionada