• Imprimeix

Catàlegs de diagnòstics i procediments

CIM-9-MC

La CIM-9-MC és l'instrument de referència a Catalunya per codificar malalties i procediments en l'àmbit hospitalari, en el de la salut mental (tant d'internament com d'atenció ambulatòria) i en el dels recursos sociosanitaris, i en alguns centres d’atenció primària, entre d'altres.

CIM-10-MC/SCP

La CIM-10-MC/SCP serà el nou estàndard per a la codificació de malalties i procediments a Catalunya i es preveu que entri en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.

CIM-10

La CIM-10 és l'instrument de referència a Catalunya per codificar les causes de mort i de les malalties i els problemes relacionats amb la salut que s’atenen en la majoria de centres d'atenció primària, d'urgències d'atenció primària i de salut laboral, entre d'altres.

Camí cap a la CIM-10-MC/SCP

Coneixement, Organització i Recursos per a acompanyar en la transició a la CIM-10-MC/SCP als professionals de la xarxa de salut a Catalunya.

Consulta interactiva