• Imprimeix

CIM-10

Què és?

La Classificació estadística internacional de malalties i problemes relacionats amb la salut, 10a revisió (CIM-10), és la traducció al català de la International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision (ICD-10), de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El Comitè per a l’Actualització i Revisió de la Família de Classificacions de l’OMS-10 (FIC) valora les necessitats d’actualització de l’ICD i elabora les propostes per a les reunions anuals dels centres col·laboradors per a les classificacions de l’OMS. Un cop aprovades les revisions a la reunió anual, el Comitè s’encarrega de la seva aplicació.

La primera versió oficial al català, la va dur a terme el Centre de Terminologia TERMCAT, a partir de l’obra original, amb la corresponent autorització de l’OMS.

La versió de la Classificació internacional de malalties, 10a revisió (CIM-10) vigent a Catalunya des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2015 conté les actualitzacions (updates) acceptades per l’OMS des de l’any 1998 fins el 2010, ambdós inclosos.

D’aquesta nova versió no se’n farà cap edició en pdf, com es va fer amb la primera edició.

Una classificació és un sistema d'ordenació de diferents elements o termes en funció d'uns criteris preestablerts. En el cas de la CIM-10 els elements són expressions diagnòstiques, agrupades per l'etiologia, topografia, anatomia patològica i/o naturalesa de la lesió produïda.

Per a què serveix?

A Catalunya, la CIM-10 s’utilitza principalment per a la codificació de les causes de mort i de les malalties i els problemes relacionats amb la salut que s’atenen en centres d’atenció primària (CAP), d’urgències d’atenció primària (CUAP) i de salut laboral, entre d’altres.

Aquesta classificació forma part del catàleg de diagnòstics i procediments del Pla de sistemes del CatSalut.

Com s'organitza?

La CIM-10 s’estructura en tres volums. El volum 1 recull la llista tabular dels codis i les descripcions dels problemes de salut, ordenats de manera jeràrquica. El màxim nivell d'agregació, el constitueixen els capítols i dins dels capítols hi ha blocs de categories; les categories s’expressen amb 3 dígits, i les subcategories amb 4; en alguns casos, hi ha subclassificacions que s’expressen afegint un 5è dígit.

- Capítols
- Blocs de categories
- Categories 3 dígits
- Subcategories 4 dígits
- Subclassificacions 5 dígits

 

El volum 2 inclou les instruccions i orientacions sobre l’ús del volum 1, notes sobre la certificació i codificació de les causes de mort i els antecedents històrics de la classificació.

El volum 3 inclou l’índex alfabètic, amb una introducció i instruccions ampliades sobre com utilitzar-lo.

Pautes de codificació

Per codificar adequadament les malalties cal seleccionar correctament el codi que les identifiqui millor i al mateix temps comprovar que aquest no presenti cap característica que el faci incompatible amb l'edat o el sexe.

Al Catàleg de diagnòstics i procediments es pot obtenir el codi adequat per a cada patologia i les propietats de cada codi (descripció, dates de vigència, compatibilitat amb edat i sexe, per exemple). Actualment, aquesta funció no està habilitada per a la CIM-10.

Per tal de facilitar l’anàlisi de les dades, en aquest Catàleg també es proporcionen agrupacions de codis, com la del CCS (Clinical Classifications Software) de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del govern dels Estats Units.

Consulta interactiva

Podeu descarregar-vos un fitxer TXT que conté tots els codis amb els seus descriptors amb les especificacions corresponents.

També us podeu descarregar l’obra sencera de la versió anterior (2008) en pdf.

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  07.03.2017