• Imprimeix

CIM-9-MC

Què és?

La Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica (CIM-9-MC) és la traducció al català de la International Statistical Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) editada pel govern dels Estats Units. La ICD-9-CM és la modificació clínica de la International Statistical Classification of Diseases, Ninth Revision (ICD-9), de l'Organització Mundial de la Salut.

El 1985 es va crear als Estats Units un comitè per a l'actualització i coordinació de la ICD-9-CM. La funció d'aquest comitè és dur a terme les revisions proposades per incorporar nous procediments i tecnologies, així com les malalties que es vagin identificant.

L'any 1991, el Departament de Sanitat i Seguretat Social va editar la primera traducció al català de la ICD-9-CM.

La versió de la Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica (CIM-9-MC) vigent a Catalunya des de l’1 de gener de 2014 fins el 31 de desembre de 2015 conté les actualitzacions (addendes) vigents als Estats Units per als anys fiscals 2012 i 2013. Respecte a la versió anterior s’han incorporat 201 codis nous, 180 de diagnòstics i 21 de procediments, a més a més de la revisió i modificació de 130 codis. Durant aquests anys no s’ha suprimit cap codi.

D'Aquesta nova versió no se’n farà cap edició impresa, com s’ha fet els anys precedents, però per tal de facilitar la informació complementària dels nous codis i de les modificacions que apareixen en el text original, s’ha editat el document “Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica 2014-1015. Traducció de les actualitzacions (addendes) dels anys fiscals americans 2012 i 2013”, que recull la traducció al català de les addendes originals en anglès.

Una classificació és un sistema d'ordenació de diferents elements o termes en funció d'uns criteris preestablerts. En el cas de la CIM-9-MC els elements són expressions diagnòstiques i de procediments, agrupades per l'etiologia, topografia, anatomia patològica i/o naturalesa de la lesió produïda.

Per a què serveix?

A Catalunya, la CIM-9-MC s'utilitza per codificar malalties i procediments en l'àmbit hospitalari, en el de la salut mental (tant d'internament com d'atenció ambulatòria) i en el dels recursos sociosanitaris i en alguns centres d’atenció primària, entre d'altres.

Aquesta classificació forma part del Catàleg de diagnòstics i procediments del Pla de sistemes del CatSalut.

Com s'organitza?

La CIM-9-MC estableix un principi de jerarquia. El màxim nivell d'agregació, el constitueixen els capítols; dins dels capítols les seccions representen una agrupació de categories; les categories de diagnòstic s'expressen amb 3 dígits i les de procediments amb 2; dins les categories hi ha les subcategories, que són els diagnòstics a 4 dígits i els procediments a 3 dígits; en alguns casos, dins les subcategories hi ha subclassificacions que representen el màxim nivell de desagregació, de 5 dígits per als diagnòstics i de 4 per als procediments.

- Capítols
- Seccions
 • - Categories 
 • Diagnòstics 3 dígits Procediments 2 dígits
  • - Subcategories 
  • Diagnòstics 4 dígits Procediments 3 dígits
   • - Subclassificacions 
   • Diagnòstics 5 dígits Procediments 4 dígits

Pautes de codificació

Per codificar adequadament les malalties i els procediments, cal seleccionar correctament el codi que els identifiqui millor i, al mateix temps, comprovar que aquest no presenti cap característica que el faci incompatible amb l'edat o el sexe.

El Catàleg de diagnòstics i procediments permet obtenir el codi adequat per a cada patologia o procediment, el descriptiu de cada codi, els codis inclosos en cadascuna de les categories majors de diagnòstics i procediments, i l'agrupació de codis segons la versió del 2013 del CCS (Clinical Classifications Software), abans CCHPR (Clinical Classifications for Health Policy Research) de l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), del govern dels Estats Units.

Consulta interactiva

La versió de la CIM-9-MC vigent a Catalunya des de l'1 de gener del 2014 fins al 31 de desembre de 2015 es pot consultar al Catàleg de diagnòstics i procediments del CatSalut.

Podeu descarregar-vos el fitxer electrònic de tota la CIM-9-MC 2014-2015 en format TXT, que conté tots els codis amb el seu descriptor i les propietats de cada codi que consten al Catàleg de diagnòstics i procediment. Els codis nous o que han sofert modificacions s’identifiquen al camp ‘Acció’ amb una ‘A’ (Alta) o una ‘M’ (Modificació), respectivament. La darrera versió impresa disponible és la 8a edició, corresponent als anys 2012-2013.

Actualitzacions (addendes)

També podeu descarregar-vos el document “Classificació internacional de malalties, 9a revisió. Modificació clínica 2014-2015. Traducció de les actualitzacions (addendes) dels anys fiscals americans 2012 i 2013”. Els codis nous o que han sofert modificacions es poden extreure del fitxer txt que conté tots els codis, on estan identificats al camp ‘Acció’ amb una ‘A’ (Alta) o una ‘M’ (Modificació), respectivament.

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  02.08.2017