• Imprimeix

Catàleg de productes farmacèutics

Al Catàleg de productes farmacèutics podeu consultar-hi tots els medicaments dispensables en oficina de farmàcia i els productes sanitaris del Sistema Nacional de Salut que finança el CatSalut mitjançant les receptes mèdiques oficials. Inclou les dades d'identificació del producte, dades econòmicques i de composició.

Aquest catàleg s'actualitza mensualment.

Consulta interactiva

Al Catàleg de productes farmacèutics podeu fer els següents tipus de cerca:

Descàrrega del Catàleg complet

Des d'aquí podeu descarregar-vos tot el Catàleg de productes farmacèutics en format TXT.

Altres catàlegs farmacèutics

  • Portalfarma.com
    Web del Consell del Col·legi Oficial de Farmacèutics on podreu consultar, si us identifiqueu, la base de dades del medicament.
  • V-I Vademecum
    V-I Vademecum internacional és una marca registrada per Medicom. És un mitjà d'informació de medicaments que Medicom realitza en col·laboració amb els laboratoris farmacèutics.

Lèxic de fàrmacs

El Centre de Terminologia TERMCAT de la Generalitat ha recollit més de 2.700 denominacions en català dels fàrmacs d'ús més generalitzat amb la seva categoria gramatical i les equivalències corresponents en castellà, francès i anglès, a més del número registrat CAS i les seves accions terapèutiques o mecanismes d'acció més habituals.

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.10.2016