• Imprimeix

Catàlegs territorials i d'unitats proveïdores

En aquest apartat podeu trobar els catàlegs dels territoris administratius i sanitaris. Els fitxers tenen un format text (.txt) amb capçalera i delimitador de camps (;). De cada fitxer s'indiquen els camps i la font.

 • Països zip icon [2,38 KB ]

  Format: codi país; descripció país;
  Font: Norma ISO-3166-1

 • Comunitats autònomes zip icon [412 Bytes ]

  Format: codi comunitat autònoma; descripció comunitat autònoma;
  Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 • Províncies zip icon [595 Bytes ]

  Format: codi província; descripció província;
  Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 • Municipis (Estat espanyol) zip icon [62,54 KB ]

  Format: codi municipi; descripció municipi;
  Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 • Municipis (Catalunya) zip icon [7,73 KB ]

  Format: codi municipi; descripció municipi;
  Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 • Localitats (Catalunya) zip icon [60,18 KB ]

  Format: codi província; descripció província; codi municipi; descripció municipi; codi localitat; descripció localitat;
  Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)

 • Àrees bàsiques de salut zip icon [68,9 KB ]

  Format: codi municipi; descripció municipi; codi àrea bàsica de salut; descripció àrea bàsica de salut; codi regió sanitària; descripció regió sanitària; codi sector sanitari; descripció sector sanitari; codi localitat; descripció localitat;
  Font: Servei Català de la Salut

 • Catàleg d’àrees de gestió assistencial (AGA) zip icon [4,47 KB ]

  Les àrees de gestió assistencial (AGA) són delimitacions territorials que parteixen de l’agrupació d’àrees bàsiques de salut (ABS). Aquesta delimitació correspon a criteris de planificació operativa, de coordinació i d’anàlisi dels fluxos principals entre l’atenció primària i l’hospitalària bàsica.

  Format: codi RS; descripció RS; codi AGA; descripció AGA; codi ABS; descripció ABS;
  Font: Servei Català de la Salut

Data d'actualització:  12.11.2018