• Imprimeix

Registre central de població del CatSalut

Les dades personals de què disposa el Servei Català de la Salut per a la gestió de la targeta sanitària individual (TSI) formen part d'un fitxer automatitzat denominat Registre central de població del CatSalut (RCA).

Aquest registre permet la identificació única dels assegurats del CatSalut, mitjançant el codi d'identificació personal (CIP), la gestió i consulta de les seves dades i l'actualització d'aquestes a les unitats proveïdores de serveis sanitaris.

També permet gestionar l'emissió de targetes sanitàries individuals, la localització dels assegurats per àrees bàsiques de salut i l'assignació de la unitat proveïdora d'atenció primària.

Data d'actualització:  13.03.2018