• Imprimeix

TSI Cuida'm

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.

Objectius de la TSI Cuida’m

 • Millorar l’atenció amb un tracte més adequat i personalitzat  a les necessitats específiques que requereixen aquestes persones d'alta fragilitat relacional.
 • Afavorir la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o acompanyants.
 • Facilitar l'acompanyament per part de familiars o altres persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
 • Ajudar el pacient i acompanyants perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals

Aquests objectius faciliten:

 • La priorització en l'accessibilitat al sistema, com ara disminuir demores en les sales d'espera.
 • Facilitar l'acompanyament al pacient en les zones d'urgències o d'activitats diagnòstiques i l'acompanyament permanent en els ingressos hospitalaris.
 • La flexibilitat en el temps dedicat a la consulta (amb la previsió d'un espai i un temps específics).
 • Facilitats en les consultes no presencials, en l'atenció domiciliària i en l'accés a l'hospital de referència en demandes urgents del SEM.
 • Les actuacions proactives del 061 CatSalut Respon.
 • L'atenció especial en el transport sanitari i l'acompanyament, si és necessari.

La TSI Cuida'm no comporta cap modificació en el dret a l'atenció ni al nivell de cobertura i no atorga als seus beneficiaris cap tipus de dret addicional.

Col·lectius als quals se'ls ofereix

Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
 • Dany cerebral amb trastorn de la conducta.
 • Discapacitat intel·lectual (retard mental) greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual (retard mental) lleu o moderada amb trastorn de conducta.
 • Trastorns de l’espectre autista (autisme)
 • Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica amb trastorn de conducta.

Tramitació de la sol·licitud

La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan determinats professionals dels centres que es detallen a continuació, segons el model d'imprès vigent, bé a iniciativa pròpia o bé a  petició de la persona o del seu representant (familiar o tutor).

Diagnòstics principals

Especialitats

Demències (GDS-FAST ≥ 4)

Metges de família dels EAP

Neuròlegs i geriatres dels hospitals d’aguts

Neuròlegs i geriatres dels centres sociosanitaris

Dany cerebral amb trastorn de la conducta

Metges de família i pediatres dels EAP

Discapacitat intel·lectual greu i profunda

i

Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorn de conducta

Psiquiatres i psicòlegs dels CSMA, CSMIJ i SESMDI

Neuropediatres dels CSMIJ

Pediatres dels EAP

Trastorns de l’espectre autista amb trastorn de conducta

Psiquiatres dels CSMA, CSMIJ i SESMDI

Psicòlegs dels CSMA, CSMIJ i SESMDI

Neuropediatres dels CSMIJ

Metges de família i pediatres dels EAP

Malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l'edat pediàtrica amb trastorn de conducta

Neuropediatres dels CSMIJ i dels hospitals d’aguts

Pediatres dels EAP

La sol·licitud s'ha de trametre a la regió sanitària de la persona destinatària, on es farà el registre. En el termini màxim d'1 mes del registre, el destinatari rep la TSI Cuida'm al domicili d'enviament del Registre central d'assegurats.

Informació relacionada

Data d'actualització:  12.03.2018