Accés al contingut Accés al menú de la secció
 > Proveïdors i professionals  > TSI Cuida'm
 

La TSI Cuida'm

TSI Cuida'm

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.


Objectius de la TSI Cuida’m

 • Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
 • Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
 • Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
 • Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?

Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l’espectre autista.
 • Dany cerebral.

Implantació de la TSI Cuida’m a tot Catalunya

Des de novembre de 2015, d’acord amb els objectius del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, la TSI Cuida’m ja està implantada a tot el territori de Catalunya. El CatSalut va començar el desplegament del projecte el desembre de 2012 a través de la prova pilot iniciada a  determinats territoris i centres de les regions sanitàries Girona, Catalunya Central i Barcelona. El 15 de juliol de 2013, el pilotatge es va implantar a l’àmbit de Barcelona ciutat i, a partir de l’1 de juny de 2014, la TSI Cuida’m ja es podia sol·licitar també a tot el territori de les regions sanitàries Girona i Catalunya Central, tot ampliant el de la Regió Sanitària Barcelona. Al 2015 s’ha anat estenent progressivament a la resta de regions sanitàries.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m

La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan els metges, bé a proposta o bé a sol·licitud de la persona assegurada o del seu representant (familiar o tutor), mitjançant l’imprès corresponent, el qual haurà d’incloure la valoració del facultatiu.

 • En les patologies de demències i dany cerebral poden fer la sol·licitud els metges de l'atenció primària.
 • Per a la resta de patologies, les sol·licituds les poden fer el psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental d’adults (CSMA), i infantils i juvenils (CSMIJ) i els serveis especialitzats en salut mental per a discapacitat intel·lectuals (SEMSDI) ateses en els centres de desenvolupament. També els pediatres d'atenció primària en el cas dels infants.

Per a més informació sobre tot el procediment podeu consultar el document TSI Cuida’m, la targeta sanitària per a persones especialment vulnerables que necessiten una atenció diferenciada, elaborat pel CatSalut.


Data d'actualització: 28.10.2015