• Imprimeix

Convocatòries de designació

El CatSalut publica en aquest web la llista de XUEC designades i els seus responsables, en un període no superior a 27 dies des de la resolució dels resultats.

Convocatòria de designació

Població diana de la convocatòria

Estat de la convocatòria

Data d'inici del procediment

Resolució

Malalties cognitivoconductuals
de base genètica en l’edat pediàtrica

Pediàtrica

Tancada

01/09/2015

Resolució convocatòria 01/2015
Malaltia de cèl·lules falciformes Pediàtrica i adulta Anul·lada*

01/09/2015

---- 

Epidermòlisi ampul·lar hereditària

Pediàtrica i adulta

Anul·lada*

01/09/2015

----

* Les convocatòries 02/2015 i 03/2015 han estat anul·lades. El CatSalut ha reorientat l’abordatge de les convocatòries de reconeixement d’UEC en malalties minoritàries (MM) a Catalunya cap a grups temàtics d’MM. Aquest canvi pretén agilitzar el desplegament del model d’atenció a les MM (cada grup inclou entre desenes i centenars de malalties), alhora que permet generar sinergies amb les xarxes europees de referència (ERN) en MM.

Data d'actualització:  01.08.2018