• Imprimeix

Glossari de conceptes

  • MM: malaltia minoritària

  • UEC: unitat d’expertesa clínica en malalties minoritàries

  • XUEC: xarxa d’unitats d’expertesa clínica en malalties minoritàries

  • Grup temàtic: grup de malalties minoritàries objecte d’atenció de la XUEC

  • Àrees de la XUEC: agrupacions de les malalties objecte d’atenció d’una XUEC

  • ERN: European Reference Network for rare and complex dieseases (xarxes de referència europea en malalties minoritàries i complexes)

  • Unitat sol·licitant: unitat que es presenta per ser reconeguda com a UEC

  • Unitat integrada: unitat sol·licitant resultat de l’aliança de més d’un centre proveïdor de salut

  • Coordinador de la unitat sol·licitant: persona responsable de la unitat i de la relació amb el CatSalut

  • Responsable d’àrea/subàrea: persona responsable de l’àrea/subàrea per la qual la unitat sol·licitant es presenta

 

 

 

 

Data d'actualització:  02.08.2018