VINCat
 • Imprimeix

VINCat

VINCat

VINCat és un programa del Servei Català de la Salut que estableix un sistema de vigilància unificat de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya.
La seva missió és contribuir a reduir les taxes d’aquestes infeccions mitjançant la vigilància epidemiològica activa i continuada.

 • Increasing Tolerance of Hospital Enterococcus faecium to Handwash Alcohols

  Alcohol-based disinfectants and particularly handrubs are a key way to control hospital infections worldwide.

  • 20/08/2018
 • Increased Communication Between Hospitals Improves Patient Care and Survival Rates

  Un estudi recent de la Facultat de Medicina de la Universitat de Minnesota va demostrar que hi ha molta informació perduda o canvis de diagnòstic, des de l'hospital d'enviament fins a l'hospital receptor. Els investigadors van trobar que el 73% dels pacients van obtenir un nou diagnòstic després de la transferència, mentre que el 47% dels pacients van perdre un diagnòstic, segons els registres electrònics.

  • 25/07/2018
 • Clostridium difficile Infections Have Decreased 36 Percent in Canadian Hospitals

  Clostridium difficile is the most common infectious cause of diarrhea in hospitalized patients in developed countries, causing severe illness and occasionally death. Seniors and people on antibiotic treatment are most vulnerable to infection. However, the NAP1 strain of C. difficile, which is most virulent and can be resistant to treatment with fluoroquinolone antibiotics, has emerged in healthy people and in the community, spreading after several epidemics in the early 2000s.

  • 17/07/2018