VINCat
  • Imprimeix

Professionals de la prevenció de la infecció

Indicadors

El programa VINCat comprèn la prevenció en 8 objectius. En cada un dels apartats es descriu l'objectiu, la metodologia que s'ha seguit per recollir les dades de vigilància, els resultats i material d'interès.

Hospitals participants

Al programa VINCat participen 66 Hospitals de Catalunya. Aquest apartat està pensat perquè es pugui conèixer els hospitals que disposen d'un equip de prevenció treballant dins del marc del programa VINCat i fer visible les persones de referència de la prevenció.

Accés al registre

Les dades que notifiquen els centres que participen en el projecte de vigilància de la infecció nosocomial es tracten en una aplicació del portal de les aplicacions del Departament de Salut que compleix tots els requeriments de seguretat i confidencialitat previstos per la Llei. Tots els centres han identificat les persones que hi podran accedir i disposen d'usuari i contrasenya.

Documentació de suport

Hi ha materials que poden ser d'interès per als professionals i el públic en general que vol conèixer més aspectes relacionats amb la prevenció de les infeccions en els centres de salut.

Agenda d'activitats

El programa VINCat presenta en aquest apartat les activitats pròpies i aquelles que per la seva relació directa pot ser d'interès per els professionals de la prevenció.

Butlletí

La prevenció de les infeccions en els centres de salut es basa en disposar de la millor informació. L'objectiu proporcionar informació del programa, de les intervencions i dels últims avenços en vigilància i control. Aquest butlletí electrònic, que el Centre Coordinador del VINCat posa des d'ara al vostre abast, vol ser una eina per tal de facilitar-ho.

Formació

Formació a distancia, Màster en Control d'Infecció i formulari d'inscripcions