VINCat
  • Imprimeix

Accés al registre

Les dades que notifiquen els centres que participen en el projecte de vigilància de la infecció nosocomial es tracten en una aplicació del portal de les aplicacions del Departament de Salut que compleix tots els requeriments de seguretat i confidencialitat previstos per la Llei. Tots els centres han identificat les persones que hi podran accedir i disposen d'usuari i contrasenya.

Documentació de les bases de dades

Data d'actualització:  02.01.2018