VINCat
  • Imprimeix

Documentació de suport

Hi ha materials que poden ser d'interès per als professionals i el públic en general que vol conèixer més aspectes relacionats amb la prevenció de les infeccions en els centres de salut.