VINCat
  • Imprimeix

PREVINQ-CAT

El programa PREVINQ-CAT neix amb l’objectiu d’aconseguir una reducció significativa de les infeccions quirúrgiques en els hospitals de Catalunya. Al llarg de l’any 2016 es va fer una prova pilot amb la implementació i el seguiment d’un paquet de mesures per prevenir les infeccions quirúrgiques en intervencions colorectals i les dades mostren que s’ha aconseguit una reducció del 25% de les infeccions respecte de l’any 2015 que s’han presentat en el marc de la III Jornada de la Prevenció de la Infecció Quirúrgica a l’Hospital Universitari de Bellvitge i hi han participat més de 400 professionals.

Algunes de les mesures que estableix el PRENVINQ-CAT, que els equips quirúrgics dels diferents hospitals haurien d’aplicar, són: la dutxa preoperatòria, amb sabó antisèptic; l’administració de la profilaxi antibiòtica adequada, a l’àrea quirúrgica, amb dosis ajustades al pacient i que aquesta administració finalitzi dins dels 60 minuts anteriors a la incisió; l’ús correcte del maneig del pèl cutani, no cal eliminar-lo en cas que no sigui necessari, i, si es fa, s’ha d’esquilar amb maquineta elèctrica de capçal rebutjable; la correcta descontaminació de la zona de la pell en què es fa la incisió; un bon control de la glucèmia perioperatòria, i l’aplicació de mesures per mantenir la temperatura corporal del pacient en 36 °C durant tot el procediment operatori. 

Durant el 2018 es preveu fer un seguiment i control de l’aplicació d’aquestes mesures en altres intervencions, com són les de traumatologia i cirurgia cardíaca. Amb el programa PREVINQ-CAT es vol aconseguir la reducció de les infeccions relacionades amb l’assistència sanitària d’un 50% respecte a les dades de 2017.

Document oficial

Data d'actualització:  09.07.2018