VINCat
 • Imprimeix

La infecció nosocomial

Les infeccions nosocomials (IN) constitueixen un problema important de salut pública, tant per la morbiditat i mortalitat que causen com pel cost econòmic que representen. La conscienciació de usuaris, professionals i gestors sanitaris envers aquest tema es cada cop més alta i tothom està d'acord amb la necessitat d'aplicar sistemes de vigilància i mesures de control adequades.

Les infeccions que es presenten durant el procés d'assistència hospitalària, reben la denominació de nosocomials, és a dir, són les infeccions adquirides en els hospitals.

Aquestes, en qualsevol de les seves formes, representen un problema d'actualitat i importància. Al llarg del segle XX, han estat molts els diferents bacteris que han començat a generar infeccions nosocomials. Aquest tipus d'infeccions solen ser difícils de tractar a causa de la resistència que acostumen a desenvolupar els diferents gèrmens en els hospitals, on:

 • Conviuen un nombre important de malalts.
 • Els agents infecciosos poden passar d'un pacient a un altre.
 • Existeix una gran relació entre els microorganismes i els diferents medicaments.

Bibliografia

Manual de la OMS

L'Organització Mundial de la Salut va desenvolupar un informe que podeu consultar per obtenir més informació.

Consideracions

Els agents productors d'infeccions nosocomials varien amb el temps. Entre els diferents tipus contemplats en l'actualitat es presenten:

 • Infecció Urinària
 • Infecció Quirúrgica
 • Infecció Respiratòria
 • Bacterièmia Nosocomial

Causes

Els mecanismes pels quals un pacient és més propens a desenvolupar una infecció d'aquest tipus són varis:

 • Alteració del sistema de defensa.
 • Medi ambient que envolta al pacient.
 • Tipus de microorganisme.

S'admeten dos orígens:

 • El pacient adquireix la infecció a partir de la seva pròpia flora bacteriana.
 • El pacient adquireix la infecció del medi ambient que l'envolta.

Signes i símptomes

Els signes i símptomes dependran de l'agent productor de la infecció i de l'òrgan o òrgans afectats.

Tractament

Es fonamenta en dos pilars:

 • Tractament antibiòtic contra l'agent productor de la infecció.
 • Tractament de manteniment per a aconseguir l'estabilitat i correcte funcionament dels diferents òrgans afectats.
Data d'actualització:  10.01.2018