VINCat
  • Imprimeix

Missió

Els objectius específics són: 

  • Promoure un sistema estandarditzat de vigilància de la infecció nosocomial als hospitals de Catalunya.
  • Obtenir dades agregades, ajustades per risc d’infecció, que ens permeti la comparació entre centres i amb d’altres sistemes de vigilància.
  • Promoure l'obtenció i la utilització d’informació basada amb l'evidència científica per tal de reconèixer, prevenir i tractar adequadament les infeccions hospitalàries.
  • Promoure la integració dels programes de vigilància de la infecció hospitalària en els plans estratègics i en la millora dels sistemes de control d’infecció.

 

L’objectiu general del programa VINCat és disminuir les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya, mitjançant l’establiment d’un sistema de vigilància estandarditzat, que permeti la introducció i aplicació d’estratègies preventives.

Data d'actualització:  17.01.2018