VINCat
 • Imprimeix

Producció científica

2016

 1. Gomila, A. Etiologia i maneig de les Infeccions de Localització Quirúrgica en cirurgia electiva colorectal de 10 hospitals . Jornada VINCat: 10 anys compartint experiències. Barcelona. Juny 2016.
 2. Gomila, A; Camprubí, D; Escofet, R; Shaw, E; Fraccalvieri, D; Badia, JM; Piriz, M; Limón, E; Gudiol, F; Pujol, M. Epidemiología y evolución de la infección de órgano-espacio en cirugía electiva colo-rectal. XX Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC).Barcelona, Spain. May 2016.
 3. Gomila, J. Badia, V. Diaz-Brito, A. Cruz, D. Camprubi, R. Escofet, D. Fraccalvieri, E. Shaw, M. Piriz, E. Limón, F. Gudiol, M. Pujol.  Epidemiology and outcome differences in surgical site infections associated to elective colon and rectal surgery. Are we talking about the same surgical procedure? 26th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Amsterdam, Netherlands. April 2016
 4. Gomila, A; Badia, JM; Shaw, E; Nicolás, C; Piriz, M; Brugués M; Obradors, F; Limón, E; Gudiol, F; Pujol, M on behalf of VINCat colon surgery group. Are differences in risk factors for organ-space surgical site infections in patients submitted to elective colon or rectal surgery?. Abstract ID: 4947. HIS. Edinburgh. 6-8 nov 2016

2015

 1. Perez, J; Sopena, N*; Bella, F; Freixas, N; Hornero, A; Limón, E; Pujol, M; Gudiol, F;on behalf of the VINCat Group. Incidence of Clostridium difficile infection in acute care hospitals from Catalonia (VINCat Program 2011-2013). European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Copenhagen. 2015.
 2. E Shaw, A Gomila, M Piriz, F Obradors, R Escofet, R Vazquez, JM Badia, L Martin, D Fraccalvieri, M Brugués, MC Nicolás, E Espejo, A Castro, A Cruz, E Limón, F Gudiol, M Pujol, VINCat Program.Cost of organ/space infection in elective colorectal surgery. Is it just a problem of rates?. Antimicrobial Resistance and Infection Control 2015, 4(Suppl 1):P77 (16 June 2015)
 3. E. Shaw, A. Gomila, M. Piriz, F. Obradors, R. Escofet, R. Vazquez, J. M. Badia, L. Martin, D. Fraccalvieri, M. Brugués, M. C. Nicolás, E.Espejo, A. Castro, A. Cruz , E. Limón, F. Gudiol, M. Pujol. Cost of organ/space infection in elective colorectal surgery. is it just a problem of rates?  International Consortium for Preventium and Infection Control Congress. Geneva, Switzerland. June 2015.
 4. Fondevilla, S. Grau, S. Mojal, M. Palomar, L. Matas and F. Gudiol on behalf of the VINCat Group. Consumption of systemic antifungal agents among acute care hospitals in Catalonia (Spain), 2008-2013. Expert Rev Anti Infect Ther. 2016;14(1):137-44. doi: 10.1586/14787210.2016.1096776. 

2014

 1. Limón E, Pujol M, Gudiol F. [Validation of the structure and resources of nosocomial infection control team in hospitals ascribed to VINCat program in Catalonia, Spain]. Med Clin (Barc). 2014 Jul;143 Suppl 1:43-7. doi: 10.1016/j.medcli.2014.07.010. Spanish. PubMed PMID: 25128359
 2. Serrano M, Barcenilla F, Limón E. [Nosocomial infections in long-term health care facilities]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2014 Mar;32(3):191-8. doi: 10.1016/j.eimc.2013.11.007. Epub 2014 Jan 18. Spanish. PubMed PMID: 24447921.
 3. Limón E, Shaw E, Badia JM, Piriz M, Escofet R, Gudiol F, Pujol M; VINCat Program and REIPI. Post-discharge surgical site infections after uncomplicated elective colorectal surgery: impact and risk factors. The experience of the VINCat Program. J Hosp Infect. 2014 Feb;86(2):127-32. doi: 10.1016/j.jhin.2013.11.004. Epub 2013 Dec 1. PubMed PMID: 24393830.
 4. S. Grau, E. Fondevilla, N. Freixas, S. Mojal, N. Sopena, F. Bella and F. Gudiol on behalf of the VINCat Group. Relationship between consumption of MRSA-active antibiòtics and burden of MRSA in acute care hospitals in Catalonia, Spain. Journal of Antimicrobial Chemotherapy. 2014 Nov 27. pii: dku487. [Epub ahead of print]
 5. E. Fondevilla, S. Grau, S. Mojal, M. Palomar, L. Matas, F. Gudiol on behalf of VINCat Group. Widespread increase of carbapenem consumption in acute care hospitals from Catalonia, Spain. European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID). Barcelona. 2014.
 6. E. Fondevilla, S. Grau, S. Mojal, M. Palomar, L. Matas, F. Gudiol on behalf of VINCat Group. Increment generalitzat del consum de carbapenems en els hospitals d'aguts de Catalunya. Congrés IV Jornada. Fem salut, construïm futur. Pla de salut 2011-2015. Sitges. 2014.

2013

 1. Grau s, Fondevilla E, Freixas N, Mojal S, Sopena N, Bella F, Pujol M, Gudiol F on behalf of VINCat Group.Relationship between methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) incidence density and MRSA-active antibiotics consumption among 54 VINCat hospitals. P 859. 23rd ECCMID Congres. Berlin. 27-30 April 2013.
 2. Freixas N, Pérez J, Bella F, Hornero A, Sopena N, Limón E, Pujol M, Gudiol F, VINCat Group. Vigilància de las infecciones asociadas a Clostridium difficile. Programa VINCat 2009-2011.XVII SEIMC, Zaragoza, Maig 2013.
 3. Píriz M, Escofet R, Badia JM, Shaw E, Limon E, Gudiol F,  Pujol M, Programa VINCat. Análisis del proceso de vigilancia de la Infección de Localización Quirúrgica (ILQ) en cirugía electiva colo-rectal en el programa VINCat. P 622. XVII SEIMC, Zaragoza, Maig 2013.
 4. Shaw E, Badia JM, Piriz M, Escofet R, Limon E, Gudiol F, Pujol M VINCat Group and REIPI. Infección de localización quirúrgica y variaciones en la preparación y técnica quirúrgica en la cirugia electiva colo-rectal en hospitales del programa VINCat. P 625. XVII SEIMC, Zaragoza, Maig 2013.
 5. Pujol M, Limón E, Shaw E, Badia JM, Piris M, Escofet R, and Gudiol F on behalf of VINCat Program. Impact and risk factors for post-discharge surgical site infections among colorectal surgery. The experience of VINCat Program. HIS, Liverpool, Novembre 2013.
 6. Shaw E, Badia JM, Piriz M, Escofet R, Limon E, Gudiol F, Pujol M VINCat Group and REIPI. What surgical site infections rates in colo-rectal surgery should be considered for benchmarking standards?. Comunicació oral al congres Europeu del ICPIC, Ginebra,  Juny 2013.
 7. Badia JM, Piriz M, Shaw E, Escofet R, Limon E, Pujol M, VINCat Group. Mesures de prevenció de la infecció postoperatoria en cirurgia colo-rectal. Resultats d’una enquesta als hospitals participants en el Programa VINCat. Comunicació oral. IX Congres Català de Cirurgia, Barcelona, Octubre 2013.   
 8. Grau S, Fondevilla E, Freixas N,  Mojal S, Sopena N, Bella F, Pujol M, Gudiol F en representació del Programa VINCat. Relació entre l’evolució de la densitat d’indicència de S. aureus resistent a la meticil·lina (SARM) i els consums d’antibacterians actius enfront del SARM en 54 hospitals del VINCat”. P1062. III Jornades de Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 desembre 2013.
 9. Serrano M, Grup Treball CSC R Girona en representació del Programa VINCat. Prevalença de les infeccions nosocomials en els centres sociosanitaris de la regió sanitària de Girona. III Jornades de Pla de Salut 2011-2015. Sitges, 13 desembre 2013.
 10. Grau S, Bou G, Fondevilla E, Nicolás J, Rodríguez-Maresca M, Martínez-Martínez L. How to measure and monitor antimicrobial consumption and resistance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013 Sep;31 Suppl 4:16-24. doi: 10.1016/S0213-005X(13)70128-9. PubMed PMID: 24129285.
 11. Freixas N, Bella F, Limón E, Pujol M, Almirante B, Gudiol F. Impact of a multimodal intervention to reduce bloodstream infections related to vascular catheters in non-ICU wards: a multicentre study. Clin Microbiol Infect. 2013 Sep;19(9):838-44. doi: 10.1111/1469-0691.12049. Epub 2012 Nov 6. PubMed PMID: 23130638.
 12. Pujol M, Limón E. General epidemiology of nosocomial infections. Surveillance systems and programs. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2013 Feb;31(2):108-13. doi:  10.1016/j.eimc.2013.01.001. Epub 2013 Jan 26. Spanish. PubMed PMID: 23357654.
 13. Limón E, Shaw E, Badia JM, Piriz M, Escofet R, Gudiol F, Pujol M; VINCat Program and REIPI. Post-discharge surgical site infections after uncomplicated elective colorectal surgery: impact and risk factors. The experience of the VINCat Program. J Hosp Infect. 2013 Dec 1. pii: S0195-6701(13)00383-6. doi:10.1016/j.jhin.2013.11.004. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 24393830.

2012

 1. Grau S, Fondevilla E, Mojal S, Palomar M, Vallès J, Gudiol F; VINCat Antimicrobial Group. Antibiotic consumption at 46 VINCat hospitals from 2007 to 2009, stratified by hospital size and clinical services. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:43-51. PubMed PMID: 22776154.
 2. Freixas N, Sopena N, Limón E, Bella F, Matas L, Almirante B, Pujol M; VINCat Program. Surveillance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in acute care hospitals. Results of the VINCat Program (2008-2010). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:39-42. PubMed PMID: 22776153.
 3. Vallès J, Limón E, Díaz E, Fernández I, Palomar M, Barcenilla F, Alvarez-Lerma F, Pujol M; VINCat Program. Device-associated infection rates in Adult Intensive  Care Units in Catalonia: VINCat Program findings. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:33-8. PubMed PMID: 22776152.
 4. Limón E, Pujol M, Gudiol F, Comitè Tècnic del VINCat. Establiment d'un programa de vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals públics catalans: informe del Centre de Coordinació VINCat. II Jornades de Pla de Salut 2011-2015. Sitges, desembre 2012.
 5. Pujol M, Limón E, Shaw E, Piriz M, Badia JM, Escofet R, Gudiol F.  Infecció localització quirúrgica en cirurgia electiva colo-rectal: experiència del programa VINCat als hospitals de Catalunya. II Jornades de Pla de Salut 2011-2015. Sitges, desembre 2012.
 6. Freixas N, Bella F, Limón E, Pujol M, Almirante B, Gudiol F, grup de treball VINCat. Impacte d’una intervenció multimodal per a reduir les bacterièmies relacionades amb catèters  vasculars  (BRCV) fora de les UCIs: estudi multicèntric en 11 hospitals del programa VINCat. II Jornades de Pla de Salut 2011-2015. Sitges, desembre 2012.
 7. López-Contreras J, Limón E, Matas L, Olona M, Sallés M, Pujol M; VINCat Program. Epidemiology of surgical site infections after total hip and knee joint replacement during 2007-2009: a report from the VINCat Program. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:26-32. PubMed PMID: 22776151.
 8. Pujol M, Limón E, López-Contreras J, Sallés M, Bella F, Gudiol F; VINCat Program. Surveillance of surgical site infections in elective colorectal surgery. Results of the VINCat Program (2007-2010). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:20-5. PubMed PMID: 22776150.
 9. Almirante B, Limón E, Freixas N, Gudiol F; VINCat Program. Laboratory-based surveillance of hospital-acquired catheter-related bloodstream infections in Catalonia. Results of the VINCat Program (2007-2010). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:13-9. PubMed PMID: 22776149.
 10. Olona M, Limón E, Barcenilla F, Grau S, Gudiol F; VINCat Program. Prevalence of nosocomial infections in acute care hospitals in Catalonia (VINCat Program). Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:7-12. PubMed PMID: 22776148.
 11. Gudiol F, Limón E, Fondevilla E, Argimon JM, Almirante B, Pujol M. The development and successful implementation of the VINCat Program. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:3-6. Review. PubMed PMID: 22776147.
 12. Trilla A. The VINCat Program: quality and safety improvements in Catalonia. Editorial. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2012 Jun;30 Suppl 3:1-2. PubMed PMID: 22776146.
 13. Perez J, Freixas N. Infeccions per Clostridium difficile. Participació en la taula rodona XXI Jornades de la Societat Catalana de malalties Infeccioses. Vall de Núria, octubre 2012.

2010

 1. Pujol M, Limón E, Almirante B, Olona M, Bella F, Freixas N, Pi-Sunyer T, Gudiol F. The impact of post discharge surveillance infections on colorectal procedures among VINCat hospitals. P 872. Poster.  Fifth Decennial International Conference on Healthcare-Associated Infections, Atlanta, Març 2010.
Data d'actualització:  25.04.2017