• Imprimeix

Presentació i avaluació d'iniciatives innovadores per a la millora de l'eficiència en la prestació de serveis sanitaris

Dins l’entorn de salut, s’entén la innovació com la introducció d’un producte nou o millorat (bé o servei), d’un procés o d’una forma organitzativa, per tal d’obtenir uns millors resultats. En aquest sentit, qualsevol innovació ha de perseguir millores en els aspectes de la seguretat, efectivitat, equitat, oportunitat (en el temps) i eficiència.

El creixent desenvolupament de la innovació incrementa la necessitat de gestionar correctament el seu accés i poder posar-la a l’abast de la població tot garantint l'equitat.

En aquesta gestió intervenen una sèrie d’elements a tenir en compte segons el valor afegit que aporten: la preservació de la sostenibilitat econòmica, la inclusió de la innovació als diferents àmbits i eixos als quals va dirigida, el gran nombre de possibles interlocutors implicats, la poca definició de les vies d’accés, la possibilitat d’afectació a altres àmbits més enllà dels inclosos a les propostes que es presentin, així com l’abast que podrien tenir en el sistema sanitari.

Per tal de millorar l’eficiència en els processos de presentació de propostes, la seva valoració i posterior desenvolupament i avaluació, el CatSalut ha elaborat el document Models innovadors en l’adopció i avaluació d’instruments per a la millora de l’eficiència en la prestació de serveis sanitaris.

Aquest document proposa un formulari específic per a la presentació de les iniciatives, estableix els processos de treball i preveu la creació de la Comissió per a la Gestió i Seguiment de Projectes per al correcte tractament i valoració de les propostes presentades. Fixa, també, els següents àmbits com a preferents per a la innovació:

  • Àmbit del medicament, la farmàcia i la prestació farmacèutica
  • Àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • Àmbit de la contractació de serveis sanitaris
  • Àmbit de la compra pública innovadora

Totes les iniciatives presentades han de respondre als principis informadors de la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya i les línies d’actuació del Pla de salut de Catalunya 2011-2015.

Data d'actualització:  24.07.2014