Un certificat de l'estat de salut és un acte mèdic expedit pel metge en un imprès oficial que dóna fe de l'estat de salut d'una persona en un moment determinat, actual i contemporani a la data de la sol·licitud i expedició del certificat. El podeu demanar sempre que el necessiteu, seguint el procediment establert.

Informació relacionada

L'informe de l'estat salut és un document mitjançant el qual s'informa i es deixa constància de l'estat de salut de la persona, que inclou, entre altres dades, els antecedents clínics, l'estat de salut actual, els tractaments actius i les observacions. S'elabora exclusivament amb les dades que consten a la història clínica d'atenció primària i, a diferència del certificat de l'estat de salut, la seva vigència no està limitada en el temps.

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.11.2016