• Imprimeix

Gestions relacionades amb la targeta sanitària individual (TSI) i les dades personals

L'heu de sol·licitar al centre d'atenció primària (CAP) que us correspongui per domicili i adjuntar el formulari de sol·licitud corresponent juntament amb la documentació requerida.

Centres sanitaris

Es pot demanar una reedició de la TSI en cas de pèrdua o robatori de la targeta, si s'ha deteriorat o si la banda magnètica no funciona.

Per demanar qualsevol modificació de les vostres dades personals (data de naixement, nom) us heu d'adreçar al vostre CAP o trucar al 061 CatSalut Respon, on us informaran dels tràmits que heu de realitzar.

Podeu notificar un canvi d'adreça al centre d'atenció primària (CAP) que us correspon o trucant al telèfon 061 CatSalut Respon. En tots dos casos us poden informar, també, de quin és el CAP que correspon al vostre nou domicili, en el cas que aquesta nova adreça comporti un canvi d'assignació de centre.

Podeu obtenir informació immediata sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb la TSI, com la seva utilitat, els nivells de cobertura o la TSI en Braille, per exemple, a la secció del web dedicada a la targeta sanitària individual i a través del telèfon 061 CatSalut Respon.

Data d'actualització:  09.05.2017