Per demanar hora al metge de capçalera i al pediatre, podeu trucar per telèfon al centre d'atenció primària (CAP) que tingueu assignat o, en la majoria de centres, sol·licitar la visita per Internet.

Les consultes amb determinats especialistes és per derivació. Això vol dir que han de ser prescrites per un professional de l'equip d'atenció primària del vostre CAP de referència o del servei d'urgències que us hagi atès, si és el cas.

Informació relacionada

L'accés als serveis d'atenció especialitzada, com les proves diagnòstiques, és per derivació. Això vol dir que han de ser prescrits per un professional de l'equip d'atenció primària del vostre CAP de referència o del servei d'urgències que us hagi atès, si és el cas.

Si voleu ser atesos en un centre diferent del que teniu assignat per domicili, el podeu sol·licitar seguint el procediment establert.

Informació relacionada

Si voleu triar algun professional de referència (metge de família, pediatre i infermer) diferent del que teniu assignat, tant de l'equip d'atenció primària del mateix centre on us visiteu habitualment com de qualsevol altre centre, ho podeu sol·licitar seguint el procediment establert.

Informació relacionada

En determinades circumstàncies d'especial gravetat, podeu demanar a un altre metge un informe mèdic sobre el diagnòstic o el tractament que us han donat per a la vostra malaltia.

Amb el cercador de centres sanitaris del CatSalut podeu localitzar els centres sanitaris a partir de l'adreça, per regió sanitària, per comarques i pel nom del centre.

Podeu obtenir informació sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb la programació de visites, les proves diagnòstiques i l'elecció dels centres o dels metges que us atenen a través del telèfon 061 CatSalut Respon.

Data d'actualització:  27.06.2017