Si per obtenir un article ortoprotètic prescrit per un metge especialista de la xarxa pública l'heu adquirit en un centre no adherit al CatSalut, avançant-ne el pagament, sempre que aquest article estigui inclòs en les prestacions ortoprotètiques, podeu tramitar la sol·licitud de rescabalament de l'ajut del CatSalut adreçant-vos a la unitat de tramitació del vostre centre sanitari de referència. També podeu obtenir la prestació ortoprotètica sense necessitat d'abonar prèviament l'ajut econòmic del CatSalut sempre que us adreceu a un centre adherit al CatSalut.

Per recuperar l'import abonat en cas d'haver hagut de rebre atenció mèdica urgent de caràcter vital en un centre que no pertany a la xarxa sanitària pública, heu de tramitar la sol·licitud de rescabalament al CatSalut seguint el procediment establert per a aquests casos.

Informació relacionada

Si heu hagut de rebre serveis d'atenció sanitària a l'estranger i us han fet abonar-ne l'import, podeu saber en quins casos teniu dret al rescabalament i quin és el procediment per tramitar la sol·licitud de devolució al CatSalut trucant al 061 CatSalut Respon.

Data d'actualització:  27.06.2017