• Imprimeix

Atenció a la salut de les persones trans

Cartera de serveis

L’atenció a la salut de les persones trans en l’àmbit del CatSalut, inclou:

  1. Acompanyament i atenció a les persones trans des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten.
  2. Acompanyament i atenció a les persones trans amb requeriments específics o que presentin qualsevol vulnerabilitat des del punt de vista social o clínic des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social específiques, si ho sol·liciten; fent especial èmfasi a les persones trans amb malalties cròniques, gent gran, persones immigrades, treballadors o treballadores sexuals, contextos de privació de llibertat, persones amb manca de xarxes socials de suport, entre d’altres col·lectius.
  3. Acompanyament i atenció als menors trans i al seu entorn familiar des d’una perspectiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si així ho sol·liciten.
  4. Formació i conscienciació dels professionals de la salut, a partir de la visió i valors d’aquest Model i tenint en compte el protocol clínic consensuat i amb la participació de les entitats de les persones trans.
  5. Informació i conscienciació social sobre el fet trans.

 

Accés

Per a prestar aquesta atenció el CatSalut es dotarà territorialment de les unitats necessàries. S’hi pot accedir:

1) De manera espontània.

2) Per derivació del metge de l’equip d’atenció primària i salut comunitària o el pediatre en els supòsits següents:

-  A sol·licitud de la persona trans o els seus representants legals, en cas de persones menors.

- D’acord amb el criteri clínic del metge de l’equip d’atenció primària i salut comunitària, quan es consideri necessari, especialment, durant el període de transició en la identitat sentida o davant l’existència de problemes de salut atribuïbles al procés de transició o al tractament hormonal i/o quirúrgic.

  

Unitats en funcionament

 

CAP Numància

Servei Trànsit de l’ASSIR Esquerra

Numància, 23, 1a. planta

08015 Barcelona

Telèfon: 934 19 12 69

Adreça electrònica: transit.bcn.ics@gencat.cat

 

A nivell hospitalari s’atenen les persones trans des de la Unitat d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic i s’hi accedeix únicament per derivació des de la unitat Trànsit de l’ASSIR Esquerra.

Data d'actualització:  13.11.2017