• Imprimeix

Atenció especialitzada i hospitalària d'aguts

L'atenció especialitzada i hospitalària als pacients es presta a través de la xarxa hospitalària d'utilització pública que està desplegada a tot el territori català.

Els serveis que s'ofereixen als hospitals d'aguts són:

  • Atenció especialitzada ambulatòria (consultes externes)
  • Internament
  • Urgències
  • Hospital de dia
  • Intervencions quirúrgiques amb ingrés o sense
  • Proves diagnòstiques

En l'atenció especialitzada d'aguts hi ha diferents tipus d'hospitals d'utilització pública.

Donen resposta completa als requeriments habituals de la població. Aquests hospitals tenen la tecnologia assistencial necessària per atendre les patologies que no requereixen un grau d'especialització important. Quan el nivell de complexitat no pot ser atès per l'hospital de primer nivell, la persona es deriva a un hospital de referència o d'alta tecnologia.

Destinats a resoldre pràcticament tots els problemes de salut susceptibles de curació i millora, tret dels que requereixen recursos tecnològics d'alt nivell o una pràctica altament especialitzada.

Disposen de les anomenades supraespecialitats i de noves tecnologies diagnosticoterapèutiques. Atenen els pacients que no es poden tractar als hospitals de referència.

Són un nou tipus de centres de salut que apropen l'atenció especialitzada i urgent a la població, tot facilitant una resolució més ràpida dels processos i potenciant la integració amb l'atenció primària de salut.

Els hospitals lleugers, sense internament, poden oferir consultes d'atenció especialitzada, hospital de dia, cirurgia ambulatòria, urgències, diagnòstic per la imatge i proves complementàries.

  • Hospitals de dia

Els hospitals de dia són dispositius dels hospitals de la XHUP que presten atenció mèdica o d'infermeria en un mateix dia per a l'aplicació de determinats procediments diagnòstics o terapèutics reiterats.

La majoria d'aquestes unitats es dediquen al tractament de pacients oncològics i al dels pacients amb trastorns immunològics, tot i que també s'estan estenent al tractament de la malaltia pulmonar obstructiva crònica i a altres malalties.

En alguns hospitals d'aguts també hi ha hospital de dia psiquiàtric.

  • Cirurgia major ambulatòria

La cirurgia major ambulatòria (CMA) és un procediment quirúrgic de mitjana o d'alta complexitat realitzat amb anestèsia que, sense requerir hospitalització convencional, necessita un període d'observació i de control poc intensiu i de curta durada a l'hospital i que, en alguns casos, pot requerir seguiment i control domiciliari.

Data d'actualització:  04.03.2015