• Imprimeix

Atenció farmacèutica

L'atenció farmacèutica proporciona els medicaments i altres productes prescrits pels professionals sanitaris del sistema de salut. Així com accions de promoció de la salut i de l’autocura, prevenció de malalties, educació sanitària i seguiment farmacoterapèutic de les persones.

L'atenció farmacèutica es presta a través de farmàcies i farmacioles (que depenen de les farmàcies), a través dels serveis d'atenció farmacèutica dels centres d'atenció primària i a través dels serveis d'atenció farmacèutica especialitzada.

 • Farmàcies: són establiments sanitaris dirigits per professionals farmacèutics. A més de l'adquisició i venda, elaboració i control de medicaments, realitzen tasques de promoció de la salut i prevenció de malalties.
  • Farmacioles: són unitats farmacèutiques en nuclis sense atenció farmacèutica (rurals, turístics, residencials o industrials). Depenen d'una farmàcia. 
 • Serveis de farmàcia d'atenció primària: estan integrats als centres d'atenció primària.
 • En l'àmbit de l'atenció especialitzada i d'internament, els centres de la xarxa hospitalària d'utilització pública també ofereixen serveis de farmàcia. A més de realitzar l'atenció farmacèutica als pacients ingressats, en aquests centres dispensen als pacients en règim ambulatori els medicaments i tractaments que per les seves característiques requereixen una vigilància, supervisió i control especials.

 

Hi ha una gran varietat de productes farmacèutics a més d'aquells que obtenim en les oficines de farmàcia mitjançant recepta electrònica:

 • Medicaments que requereixen controls específics
 • Fórmules magistrals
 • Tractaments farmacològics d'alta complexitat
 • Efectes i accessoris (material per a cures, per a incontinència urinària, etc)
 • Productes dietètics
 • Nutrició enteral domiciliària

La recepta electrònica ja funciona a tots els centres d'atenció primària i a totes les farmàcies de Catalunya. Aquesta estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat i estableix mecanismes que afavoreixen l'ús racional del medicament, a partir d'un pla de medicació. 

Informació relacionada

La ciutadania que rep atenció en un centre de la xarxa sanitària pública pot tenir dret a un percentatge del medicament que li hagin receptat. 

Per adquirir medicaments finançats pel sistema públic, és imprescindible presentar la recepta del CatSalut, juntament amb la targeta sanitària de la persona a nom de la qual va la recepta.  

Data d'actualització:  09.05.2017