• Imprimeix

La recepta electrònica

La recepta electrònica ja funciona a tots els centres d'atenció primària, hospitals de la xarxa pública i a totes les farmàcies de Catalunya. A més, es continua desplegant a la resta d’àmbits.

Aquest sistema estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat, dóna informació actualitzada als professionals sanitaris de tota la medicació que preneu i estableix mecanismes que afavoreixen l'ús racional del medicament, a partir d'un Pla de medicació únic i integrat.

Funcionament de la recepta electrònica

Quan el metge o metgessa us prescriu un tractament, us lliura el Pla de medicació, un full on consta el nom del medicament, la dosi, la freqüència de l'administració i el temps previst del tractament. A més, pot afegir els comentaris que siguin necessaris per ajudar-vos a resoldre qualsevol dubte sobre com prendre els medicaments.

El Pla de medicació també incorpora el cost estimat del tractament i això permet tenir un major coneixement dels costos que es produeixen en l'atenció sanitària.

A la farmàcia cal portar el Pla de medicació més recent i la targeta sanitària. A través del programa informàtic, podran consultar el tractament i lliurar-vos els medicaments necessaris. Durant la vigència del Pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d'acabar-se l'envàs anterior, sense necessitat de tornar al CAP.

Quan s'acaba la vigència del tractament que figura al Pla de medicació, cal tornar al centre de salut perquè revisin el tractament i valorin si cal mantenir-lo, si s'ha de canviar o si es pot considerar finalitzat.

Davant de qualsevol dubte, el 061 CatSalut Respon us ajudarà.

Tractaments amb recepta electrònica

La recepta electrònica s'utilitza per prescriure tres tipus de tractaments:

 • Tractaments de llarga durada: Medicació crònica que cal prendre habitualment i durant llargs períodes de temps. Es poden recollir els envasos a mesura que es van necessitant.
 • Tractaments a seguir en cas de necessitat: Es poden recollir els medicaments quan fan falta, com en el cas dels destinats a alleujar dolors transitoris, però no de forma periòdica.
 • Tractaments de curta durada: Per a afeccions de caràcter puntual.

Casos en què no es pot fer recepta electrònica

Hi ha algunes situacions en què encara no es pot fer ús de la recepta electrònica:

 • En pacients sense prestació farmacèutica a càrrec del CatSalut (persones afiliades a MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.).
 • En pacients sense targeta sanitària individual.
 • Quan s'han de recollir medicaments receptats fora de Catalunya.
 • Quan es recepti una fórmula magistral.
 • A l'atenció domiciliària; no obstant això, està previst que la recepta electrònica també s'estengui en aquest àmbit.

Millores de la recepta electrònica

 • Contribueix a fer un ús racional dels medicaments i promou la qualitat i seguretat en la prestació farmacèutica.
 • El Pla de medicació integra tots els tractaments prescrits, independentment del nivell assistencial on s’han prescrit, el centre sanitari i el professional que ha realitzat la prescripció.
 • Dóna informació actualitzada i real als diferents professionals sanitaris de la medicació que preneu.
 • Disposa de les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat dels pacients.
 • Facilita la coordinació entre professionals, personal mèdic i farmacèutic.

Preguntes més freqüents

Data d'actualització:  07.01.2016