• Imprimeix

Excepcions

Les excepcions al dret de lliure elecció es produeixen per circumstàncies personals, d'atenció sanitària o per qüestions organitzatives dels centres d’atenció primària (CAP), i són les següents:

Per circumstàncies personals

No poden exercir la lliure elecció i, per tant, se'ls denegarà la sol·licitud de canvi de centre les persones que no tenen el dret a l'assistència sanitària pública d'atenció primària a càrrec del CatSalut com:

  • Els afiliats a Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), Mutualitat General Judicial (MUGEJU), Institut Social de les Forces Armades (ISFAS), que han escollit rebre l'atenció sanitària a centres sanitaris privats.

Per circumstàncies d'atenció sanitària

Les persones que per necessitats de salut estan incloses en programes d'atenció domiciliària (aquelles que per impossibilitat de desplaçament i per necessitats de salut requereixen atenció domiciliària de forma continuada per un període llarg) no poden exercir la lliure elecció, ja que l'atenció domiciliària està a càrrec de l'EAP del seu CAP corresponent pel lloc de residència.

Per circumstàncies organitzatives dels CAP

Es pot denegar la sol·licitud de canvi de centre o de metge en els casos següents:

  • Quan el canvi de centre estigui condicionat per la sol·licitud de ser atès per un determinat metge o pediatre que, per raons organitzatives del centre o per càrregues de treball, no estigui disponible.
  • Quan, de forma temporal i excepcional, per garantir la qualitat assistencial, el canvi de CAP, metge o pediatre no es pugui fer perquè el centre i tots els professionals estiguin al límit de persones assignades.
Data d'actualització:  18.10.2017