• Imprimeix

Implicacions del canvi de centre en l'accés als serveis de salut

Si decidiu triar un centre diferent del que us correspon per domicili, heu de saber que tot i que accedireu a la majoria de prestacions al CAP que hagueu triat, alguns serveis sanitaris els continuareu rebent de l'equip d’atenció primària (EAP) assignat per la vostra adreça de residència.

El CAP que trieu serà:

  • El vostre lloc de referència per a totes les activitats pròpies dels serveis d'atenció primària de salut que es prestin a les consultes del centre o del consultori local, i també per als tràmits administratius.
  • El lloc on us haureu d'adreçar per tramitar tots les prestacions complementàries.
  • Serà el responsable de la vostra història clínica des del moment del canvi.
  • Des d'on us enviaran als especialistes o serveis de suport (com per exemple, anàlisis clíniques, diagnòstic per la imatge, salut mental, atenció a la salut sexual i reproductiva) que corresponguin organitzativament a aquest equip escollit. Com a excepció, la rehabilitació es durà a terme preferentment en els serveis específics que us corresponguin per lloc de residència, atès que sovint està relacionada amb processos que comporten incapacitat funcional temporal.
  • El lloc des d'on us tramitaran i es farà el seguiment de la vostra baixa laboral, quan el procés d’atenció es dugui a terme en el CAP o consultori local.
  • Us atendran sempre que pugueu desplaçar-vos al centre. Si per impossibilitat de desplaçament al centre i per necessitats de salut passeu a requerir atenció domiciliària de forma continuada per un període llarg, haureu de tornar a ser atesos, a tots els efectes, per l’equip de professionals del CAP que us correspon per domicili de residència, a través del seu programa d'atenció domiciliària.

El CAP que us correspon per domicili continuarà:

  • Oferint l'atenció domiciliària (inclosa la baixa laboral i el seu seguiment quan no us pugueu moure de casa).
  • Sent el lloc de referència per als serveis d'atenció social que ofereixen els treballadors socials dels EAP.
  • Sent el lloc de referència d'atenció continuada fora de l'horari del centre.
  • Sent el lloc de referència d'atenció comunitària a les escoles i xerrades a col·lectius.

Recordeu:

La sol·licitud de canvi de CAP només la pot tramitar la persona interessada.

Atès que alguns serveis sempre es presten des del CAP que correspon per domicili, si canvieu d’adreça ho heu de comunicar al centre que hagueu escollit, que és l'encarregat de realitzat el tràmit administratiu de canvi d'adreça en els registres del CatSalut.

Data d'actualització:  14.01.2015