• Imprimeix

Serveis dels equips d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

 • Atenció als joves. Activitats dirigides al desenvolupament, l'assessorament afectiu i sexual i la detecció i l'atenció de les seves dificultats. En les activitats s'inclou el consell reproductiu que permeti la decisió lliure sobre la reproducció, incloent-hi la prevenció dels embarassos no desitjats, consell en el desig d'embaràs, atenció i prevenció de les conductes de risc respecte a les infeccions de transmissió sexual (ITS), prevenció del càncer de coll uterí i atenció a la patologia ginecològica. Cal tenir en compte la diversitat sexual en el desenvolupament d'aquestes activitats. En aquestes activitats, també s'inclou l'educació afectiva sexual grupal, dirigida fonamentalment a adquirir una sexualitat satisfactòria i segura, fomentant l'autonomia i la capacitat de decisió dels i de les adolescents, així com la seva autoestima i una imatge corporal positiva.
 • Consell reproductiu. Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció. El consell reproductiu inclou el consell afectiu i sexual, el consell i l'atenció dels mètodes contraceptius, el consell preconcepcional, el consell en les dificultats en la fertilitat i el consell i l'atenció als problemes i les disfuncions sexuals.
 • Control i seguiment de l'embaràs. Es classifica el risc del benestar maternofetal i s'avalua, es fan analítiques i ecografies de control, es donen consells durant l'embaràs, es fa prevenció de riscos, seguiment de l'embaràs, promoció de la lactància materna i s'ofereix assistència psicològica en els casos que ho requereixin.
 • Interrupció voluntària de l'embaràs. L'atenció per la interrupció voluntària de l'embaràs s'ha incorporat com a prestació a la Cartera de serveis públics (Llei orgànica 2/2010). Aquesta prestació inclou la informació i l'assessorament previs, el diagnòstic i la indicació en cas que existeixi causa mèdica, la realització i l'atenció posterior. Aquesta atenció es proveeix des de les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'atenció primària i també de forma coordinada des dels hospitals de la xarxa d'utilització publica de Catalunya.
 • Diagnòstic prenatal. S'ofereixen a totes les gestants les proves diagnostiques de cribratge i diagnòstic prenatal de malformacions congènites en el primer trimestre de l'embaràs. També s'ofereix el diagnòstic prenatal d'infeccions de transmissió sexual (ITS), que consta d'un consell assistit i sol·licitud de proves serològiques.
 • Educació maternal. Es prepara la mare i la parella per a l'embaràs, part i postpart amb sessions grupals educatives i d’entrenament psicofísic, i sessions monogràfiques.
 • Atenció al puerperi. Activitats d'educació grupal i visites individuals per prevenir la sobrecàrrega física i emocional de la dona després del part i aconseguir una recuperació satisfactòria.
 • Prevenció del càncer de coll uterí. L'activitat de prevenció del càncer de coll uterí comprèn la captació de la població susceptible de cribratge i el cribratge de càncer de coll uterí a dones de vint-i-cinc a seixanta-cinc anys, o als tres anys de l'inici de les relacions sexuals.
 • Prevenció del càncer de mama. Es promou la participació de les dones de cinquanta a seixanta-nou anys en les mamografies del cribratge poblacional de càncer de mama i es fa educació sanitària i atenció a les dones que presenten un risc superior al poblacional.
 • Atenció a les infeccions de transmissió sexual. Es fan activitats per prevenir, diagnosticar i tractar infeccions de transmissió sexual com el VIH/sida, la sífilis, hepatitis, herpes genital, etc.
 • Atenció a la patologia ginecològica. Es dóna atenció a les malalties de l'aparell genital i de la mama, a les malalties infeccioses, als trastorns de sòl pelvià i d'incontinència d'orina, a les malalties cervicals i endometrials, a les malalties disfuncionals i trastorns dolorosos, es fa seguiment de les malalties oncològiques i es dóna atenció al climateri que cursa amb símptomes.
 • Activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual. Activitats en grup de suport d'educació afectiva i sexual, d'educació i suport a la menopausa, de prevenció i reeducació del sòl pelvià i altres grups, per promoure hàbits i conductes saludables.
 • Atenció a la violència vers les dones. S'aprofita que les dones utilitzen serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva per detectar precoçment i prevenir la violència de gènere. Alguns CAP que no presten directament aquests serveis, informen les persones interessades del lloc on es poden adreçar.
Data d'actualització:  15.11.2016